Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti

Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti

06.10.2022

Naziv poziva:

Poziv za dostavu projektnih prijedloga – Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti

Nadležno tijelo:

Ministarstvo turizma i sporta

Aktivnosti poziva:

Cilj poziva je razvoj i/ili prilagodba javne turističke infrastrukture u Republici Hrvatskoj koji mogu potaknuti:

  • oporavak i otpornost turističkog sektora kroz javna ulaganja u povećanje atraktivnosti slabije razvijenih turističkih destinacija, čime će se doprinijeti i smanjenju prekomjernog turizma u najrazvijenijim turističkim područjima te podizanje kvalitete destinacije i omogućavanje produžetka sezone, kao i „raspršivanja“ prevelike koncentracije turista,
  • poticanje održivih oblika turizma,
  • razvoj i/ili prilagodba javne turističke infrastrukture u skladu s EU standardima zaštite okoliša koja doprinosi i zelenoj tranziciji turističkih proizvoda.

Prihvatljivi prijavitelji:

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

  • Trgovačka društva čiji su osnivači javno pravna tijela
  • Jedinice lokalne samouprave
  • Jedinice područne (regionalne) samouprave
  • ustanove

Prihvatljivost prijavitelja

Grupa 1. Posjetiteljska infrastruktura

Jedinica područne (regionalne) samouprave

Jedinica lokalne samouprave

Javna ustanova

Trgovačko društvo u javnom vlasništvu

Grupa 2: Infrastruktura aktivnog turizma

Jedinica područne (regionalne) samouprave

Jedinica lokalne samouprave

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže

Javna ustanova registrirane za obavljanje sportske djelatnosti upravljanje i održavanje  sportskom građevinom

Trgovačko društvo u javnom vlasništvu

Grupa 3. Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma

Jedinica područne (regionalne) samouprave

Jedinica lokalne samouprave

Zdravstvena ustanova: specijalna bolnica i lječilište koje je registrirano za zdravstveni turizam i/ili pružanje zdravstvenih usluga u turizmu i/ili usluga zdravstvenog turizma

Trgovačko društvo u javnom vlasništvu

Prihvatljiv iznos:

Grupa 1: Posjetiteljska infrastruktura – 185.000.000,00 HRK (24.553.719,55 EUR), od čega se za projekte u općinama i gradovima na području kategorije 1  ITR-a ne može dodijeliti više od 44.640.000,00 HRK (5.924.746,17 EUR);

Grupa 2: Infrastruktura aktivnog turizma  – 280.000.000,00 HRK (37.162.386,36 EUR), od čega se za projekte u općinama i gradovima na području kategorije 1 ITR-a ne može dodijeliti više od 66.960.000,00 HRK (8.887.119,25 EUR);

Grupa 3: Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma   – 465.000.000,00 HRK (61.716.105,91 EUR), od čega se za projekte u općinama i gradovima na području kategorije 1 ITR-a ne može dodijeliti više od 111.600.000,00 HRK (14.811.865,42 EUR).

Rok za predaju dokumentacije:

Od 07.11.2022. u 12:00 sati do 03.02.2023. u 12:00 sati isključivo putem sustava eNPOO

Više informacija na    poveznici

 

Povezano