Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme

Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme

05.05.2021

Nadležno tijelo:  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave (JLS)

Prihvatljivi iznos:  Ukupna vrijednost poziva: 40.600.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratne potpore: do 600.000,00 kn po podnositelju zahtjeva Bespovratna potpora iznosi od 40% do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ovisno o području ulaganja

Prihvatljivi troškovi:

Nabava komunalne opreme za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada:

  • vrtnih i kućnih kompostera
  • samostojećih (prijenosnih) kompostnih jedinica koje su okolišno neutralne,
  • spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u edukativne svrhe namijenjenih djeci predškolskoq i školskoq uzrasta,
  • polupodzemnih i podzemnih spremnika (uključujući ugradnju te opreme),
  • spremnika i sl. za odvojeno prikupljanje otpadnog jestivog ulja iz kućanstava,
  • spremnika za odvojeno prikupljanje papira, plastike, stakla, biootpada i reciklabilnog otpada za JLS-ove koji nisu ostvarili sufinanciranje navedene opreme iz OPKK Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. putem projekta Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada
  • ostalih vrsta spremnika koji služe u svrhu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada

Rok za predaju dokumentacije: 31. prosinca 2021. godine ili do iskorištenosti predviđenih sredstava

Više informacija dostupno je na: poveznica

Kontakt: lo-ra@pozega.hr

Povezano

HEP – Natječaj za donacije 2024.

HEP – Natječaj za donacije 2024.

Predmet Natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja: Mladi - odgojno-obrazovni projekti/programi; sportske aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade...