5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

05.04.2024

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Svrha: dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog prirodnim nepogodama osim potresa i katastrofalnim događajima (zlatna žutica) koji su nastali u razdoblju od 1.1. do 31.12.2023. godine, a kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.

Ciljevi mjere: obnovom poljoprivrednog potencijala narušenog prirodnim nepogodama i katastrofalnim događajima (zlatna žutica) osigurat će se održivost poljoprivredne proizvodnje i spriječiti propadanje poljoprivrednih gospodarstva.

Prihvatljivi korisnici: fizičke i pravne osobe upisane u „Upisnik poljoprivrednika i/ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja“

Prihvatljivi su projekti:

  1. a) Projekti obnove poljoprivrednog potencijala uslijed prirodnih nepogoda koje su nastale od 1.1.do 31.12. 2023. godine;
  2. b) Projekti obnove poljoprivrednog potencijala uslijed katastrofalnog događaja (zlatna žutica) od 1.1. do 31.12.2023. godine.

Prihvatljivi troškovi su:

  1. Opći troškovi – troškovi usluga arhitekata, inženjera, konzultanata i sudskog vještaka, troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš itd.
  2. Materijalni troškovi – investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta, građenje/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju, popravak ili nabava novih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme, nabavu domaćih životinja, kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg nasada/bilja, analiza tla i dr.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 5.000.000 €, a intenzitet javne potpore je 100%.

Rok za prijavu navedene mjere je od 02. travnja 2024. do 31. svibnja 2024. godine.

Link: poveznica

 

Povezano

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Cilj: Jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacij...