Dokumenti

Važeći službeni dokumenti

Dokumenti

Financijski planovi i izvještaji

Bilješke 2023. Financijski izvještaj 2023. Odluka o usvajanju financijskog plana za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. godinu Obrazloženje financijskog plana za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu Financijski plan za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. godinu Financijsko izvješće za 2022. godinu Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu Financijski izvještaj 2022. Bilješke 2022. Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. Financijski plan 2023. i projekcije 2024. i 2025. - Opći dio Financijski plan 2023. i projekcije 2024. i 2025. - Obrazloženje Financijski plan 2023. i projekcije 2024. i 2025. - Posebni dio Odluka o usvajanju financijskog plana za 2022. sa projekcijama Financijski plan za 2022. godinu Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2021. g. Financijski plan za 2021. godinu Projekcije plana od 2021. do 2023. godine Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2021. godinu Financijski izvještaj 2021 Bilješke 2021. Obrazloženje financijskog plana Bilješke uz izvješće Izvješće 2020 - Financijski plan 2019 - financijski plan 2019 - financijsko izvjesce 2019 2019 - Odluka o usvajanju financijskog izvjesca 2019

Javna nabava

Cjenik usluga

Odluka o cjeniku usluga Poduzetničkog inkubatora Požega Odluka o izmjeni Odluke o Cjeniku usluga Cjenik usluga
Na sve cijene iz Odluke o Cjeniku usluga Poduzetničkog inkubatora Požega i Odluke o izmjeni Odluke o Cjeniku usluga Poduzetničkog inkubatora Požega primjenjuje se fiksni tečaj konverzije određen na 7,53450 kune za jedan euro.