Donesen Program razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima

Donesen Program razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima

25.01.2022

Izrada Programa razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje 2021. do 2030. godine (u daljnjem tekstu: Program razvoja ZI) propisana je člankom 47.c Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), a doprinosi provedbi Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 106/17), temeljnog državnog dokumenta za usmjeravanje razvoja u prostoru te postizanju strateškog cilja Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost u razvojnom smjeru Zelena i digitalna tranzicija Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine“, broj 13/2021).

Provedba Programa razvoja ZI sufinancirati će se iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u novom financijskom razdoblju 2021. – 2027. godine i iz Mehanizma za oporavak i otpornost putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., u svrhu postizanja ciljeva te realizaciju mjera, aktivnosti i projekata predviđenih Programom.

Program razvoja ZI ima brojne, mjerljive koristi za društvo u cjelini – gospodarske, društvene i okolišne, koje čine tri stupa održivog razvoja, a najznačajniji očekivani učinci njegove provedbe su:

 • poticanje zelenih investicija
 • otvaranje novih radnih mjesta i osnivanje novih tvrtki za potrebe izgradnje i održavanja zelene infrastrukture te proizvodnju i prodaju građevinskih i bioloških materijala
 • ostvarivanje ušteda u potrošnji energije uz smanjenje izdataka građana za energiju
 • smanjenje efekta toplinskih otoka i temperature u gradovima
 • prilagođavanje klimatskim promjenama kao i ublažavanje posljedice tih promjena
 • smanjenje emisije stakleničkih plinova te očuvanje i obnavljanje kvalitete zraka, vode i tla
 • poboljšanje kvalitete urbanih područja preobrazbom napuštenih, nedovoljno korištenih i zapuštenih zemljišta
 • poboljšanje kvaliteta života i uvjeta stanovanja u gradovima
 • poboljšanje zdravlja ljudi i smanjenje ulaganja za liječenje bolesti
 • proizvodnja hrane u urbanim vrtovima, staklenicima i zimskim vrtovima
 • poboljšanje stanja i povećanje tržišne vrijednosti nekretnina
 • poboljšanje kvalitete prostora i zgrada društvenog standarda
 • povećanje svijesti o važnosti zelene infrastrukture.

Provedbom Programa razvoja ZI Vlada Republike Hrvatske potiče investicije koje imaju pozitivan učinak na državni proračun.

Izvor: poveznica

Povezano