Društvo Multiple skleroze Požeško-slavonske županije započelo provedbu projekta "ZAŽELI - Možemo Sve"

Društvo Multiple skleroze Požeško-slavonske županije započelo provedbu projekta “ZAŽELI – Možemo Sve”

31.03.2023

Dana 15. ožujka 2023. godine Društvo Multiple skleroze Požeško-slavonske županije potpisalo je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava ( UP. 02.1.1.16.0281) za provedbu projekta “Zaželi – Možemo Sve”, odobrenog u sklopu programa zapošljavanja žena – faza III – Broj Poziva: UP.02.1.1.16 – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.. Trajanje projekta je od 15. ožujka 2023. do 15 studenog 2023. godine.

Aktivnosti projekta obuhvaćaju pružanje usluga za pomoć i potporu starijim i/ili nemoćnim osoba u trajanju od 6 mjeseci i zapošljavanje 20 žena  iz ciljane skupine u svrhu potpore i podrške starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici, nabavku sredstava za održavanje kućanstva i higijene korisnika, sredstva za promidžbu i vidljivost.

Projektom se želi omogućiti zapošljavanje i pristup tržištu rada teže zapošljivim ženama s nižom i srednjom razinom obrazovanja (pripadnicama ranjivih skupina koje su ciljana skupina projekta), osnažiti i unaprijediti njihov radni potencijal kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici, s ciljem ublažavanja posljedica njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećanje kvalitete života krajnjih korisnika – osoba starije životne dobi i/ili nemoćnih osoba, minimalno 120 osoba.

Projektni partneri su: Hrvatski zavod za zapošljavanje – podružnica Požega, Zavod za socijalnu skrb – podružnica Požega i Grad Požega Iznos bespovratne potpore: 128.364,19 € (967.160,00 kuna). Savjetodavnu pomoć Društvu pri provedbi projekta pruža Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Požega.

U sklopu projekta objavljen je javni poziv za prijam u radni odnos 20 radnica na određeno vrijeme u Društvu multiple skleroze Požeško – slavonske županije za provedbu projektnih aktivnosti u Projektu „ZAŽELI-Možemo Sve“. Prednost pri zapošljavanju imaju nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, koje su prijavljene u evidenciju HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici ( žene od 50 godina naviše, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima , žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi ( domovi za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. , liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice).

Prijava se dostavlja u roku od 8 dana od dana objave javnog poziva na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba Požega, odnosno najkasnije do 12. travnja 2023. godine Prijava se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu: Društvo multiple skleroze Požeško-slavonske županije Matije Gupca 6, 34000 Požega s naznakom: „ Prijava na Javni poziv ZAŽELI-Mogu Sve“ Prijava se može dostaviti putem pošte, osobno u sjedištu Društva ili na mail adresu: dms_pozega@sdmsh.hr  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.  Sve dodatne informacije o Javnom pozivu možete dobiti na slijedećim kontaktima: 034/895-1832 ili 099 272 6250 099 377 3388.

Javni poziv možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://dmspsz.hr/novosti/up-02-1-1-16-0281-zazeli-mogu-sve/

U sklopu projekta objavljen je Poziv na iskaz interesa starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. Potencijalni prijavitelji su osobe s prebivalištem na području grada Požege i prigradskih naselja. Na poziv za iskaz interesa za korištenje besplatne socijalne usluge potpore i podrške mogu se prijaviti:

– Osobe starije od 65 godina kojima je potrebna pomoć druge osobe pod uvjetom da im pomoć u kući ne mogu osigurati bračni drug ili djeca

– Osobe mlađe od 65 godina koje su teško pokretne ili nepokretne

– Osobe koje nemaju sklopljen ugovor o doživotnom uzdržavanju

– Osobe koje pravo na socijalnu uslugu pomoći u kući ne ostvaruju po niti jednoj drugoj osnovi.

 

Ukoliko u kućanstvu žive supružnici kojima je potrebna pomoć, molimo ispuniti 2 obrasca (za svaku osobu posebno). Pozivamo sve zainteresirane starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju da ispune obrasce: Zahtjev za ostvarivanje pomoći u kući i Izjavu u slučaju pandemije COVID-19 te ih dostave e-mailom, poštom ili osobnom dostavom, zajedno sa preslikom osobne iskaznice, najkasnije do 18.04.2023. na adresu: Društvo multiple skleroze Požeško-slavonske županije, Matije Gupca 6 (osobni dolazak: radnim danom 9:00-13:00h, sjedište udruge), 34 000 Požega, Tel: 099 272 6250 ili 099 377 33 88 e-mail: dms_pozega@sdmsh.hr. Kriterij za odabir će se odrediti nakon prijave svih potencijalnih korisnika te će svaki korisnik koji ostvari pravo na pomoć u kući biti obaviješten telefonskim putem.

 

Poziv na iskaz interesa možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://dmspsz.hr/novosti/up-02-1-1-16-0281-zazeli-mogu-sve-2/ 

Obrasci:

1.-Zahtjev-za-krajnje-korisnike

2.-izjava-krajnjih-korisnika-2 

Dokumenti

Povezano