Horizon Europe Framework Programme - Enhancing synergies between the EIC and Startup Europe

Horizon Europe Framework Programme – Enhancing synergies between the EIC and Startup Europe

02.07.2021

Nadležno tijelo: Horizon Europe Framework Programme- European Innovation Council

Prihvatljivi prijavitelji:

  •  organizatori startup ekosustava (startup ecosystem builders)
  • organizacije poslovnih anđela (business angel organisations)
  • subjekti rizičnog kapitala (venture capital entities)
  • akceleratori
  • inkubatori
  • startup udruge

Prihvatljive aktivnosti:

Koordinacija i aktivnosti podrške, aktivnosti koje doprinose ciljevima Horizon Europe. Ovo isključuje aktivnosti istraživanja i razvoja, osim onih koje se provode u okviru komponente „Širenje sudjelovanja i širenje izvrsnosti“ programa (dio „Širenje sudjelovanja i jačanje Europskog istraživačkog prostora“). Prihvatljive su i koordinacijske akcije koje promiču suradnju između pravnih osoba iz država članica i pridruženih zemalja na jačanju Europskog istraživačkog prostora i koje ne dobivaju sufinanciranje EU-a za istraživačke aktivnosti.)

Rok za predaju dokumentacije: 22.09.2021.

Više informacija dostupno je na: poveznica

Kontakt: lo-ra@pozega.hr

Povezano