Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

08.05.2024

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Cilj: Jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacijama, uključujući organizacije za istraživanje i širenje znanja, istraživačke infrastrukture, infrastrukture za testiranje i eksperimentiranje ili inovacijske klastere, u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstva koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 10.000€, a najniži iznos bespovratnih sredstva koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 2.000€.

Prihvatljivi prijavitelji: Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja mikro, mali ili srednji poduzetnik, sukladno definiciji veličine poduzeća utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe o općem skupnom izuzeću

Prihvatljivi pružatelj usluga: Prihvatljivi pružatelji usluga za ovaj poziv su znanstveno-istraživačke organizacije (ili organizacije za istraživanje i širenje znanja, istraživačke infrastrukture, infrastrukture za testiranje i eksperimentiranje (uključujući digitalne centre za inovacije) ili inovacijski klasteri), koje su dobile dopusnicu za obavljanje znanstvene djelatnosti u Republici Hrvatskoj ili su upisane u odgovarajući registar/upisnik države sjedišta pružatelja usluga.

Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti koje rezultiraju novim proizvodima, uslugama ili procesima koji su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu:

  • Testiranje proizvoda, usluge ili procesa,
  • Ispitivanje proizvoda, usluge ili procesa,
  • Demonstracijske aktivnosti,
  • Stručna i tehnička znanja u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa

Projektni prijedlog podnosi se od 10. lipnja 2024. godine. do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Link: poveznica

 

 

Povezano

Pokreni nešto svoje

Pokreni nešto svoje

Nadležno tijelo: ACT Grupa i Philip Morris Zagreb d.o.o. Cilj Programa potpore je razvoj poduzeća s pozitivnim utjecajem na društvo i/ili okoliš u Republici Hrvatskoj. Program jača poduzeća u...

Vaučeri za digitalizaciju

Vaučeri za digitalizaciju

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Cilj poziva: Cilj ovog Poziva je doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, ja...