Interreg VI-A IPA Program Hrvatska–Srbija 2021.-2027. – 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Interreg VI-A IPA Program Hrvatska–Srbija 2021.-2027. – 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga

16.05.2023

Naziv poziva: Interreg VI-A IPA Program Hrvatska–Srbija 2021.-2027. – 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Programsko područje obuhvaća:

  • 4 županije u Hrvatskoj: Osječko-baranjsku, Vukovarsko-srijemsku, Brodsko-posavsku, Požeško-slavonsku županiju,
  • 5 okruga u Srbiji: Sjeverno Bački, Zapadno Bački, Južno Bački, Sremski i Mačvanski okrug

Na pozivu su otvoreni sljedeći programski prioriteti i specifični ciljevi:

Prioritet 1. Suradnja za pametnije Programsko područje

Specifični cilj 1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija

Prioritet 2. Suradnja za zelenije programsko područje koje je otporno na klimatske promjene

Specifični cilj 2.2. Promicanje obnovljive energije u skladu s Direktivom o obnovljivoj energiji (EU) 2018/2001, uključujući kriterije održivosti navedene u njoj

Specifični cilj 2.4. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima

Prioritet 3. Suradnja za zdravije i inkluzivnije Programsko područje

Specifični cilj 4.5. Osiguravanje jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi i poticanje otpornosti zdravstvenih sustava, uključujući primarnu skrb, te promicanje prijelaza s institucionalne skrbi na skrb unutar obitelji i zajednice

Prioritet 4. Suradnja za održiviji i društveno inovativniji turizam i kulturu

Specifični cilj 4.6. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama

Projektno partnerstvo sastojati se od najmanje dva (2) partnera iz različitih zemalja sudionica Programa od kojih jedan mora biti iz države članice EU (Hrvatske). Maksimalan broj partnera u prijavi za Small-scale projekte je četiri (4), uključujući vodećeg partnera. Maksimalan broj partnera u prijavi za Standard projekte je pet (5), uključujući vodećeg partnera. Maksimalna stopa sufinanciranja EU sredstvima: 85% ukupnog proračuna projekta.

Temeljem Ugovora o sufinanciranju sklopljenog između Vodećeg partnera i Upravljačkog tijela, Vodeći partner ima pravo na isplatu predujma, u ime partnerstva, u iznosu od najviše 25% ukupnog troška projekta. Svi dokumenti te detaljne informacije o Pozivu mogu se pronaći ovdje.

Informativne radionice:

Upravljačko tijelo i Zajedničko tajništvo u suradnji s Nacionalnim tijelima Programa organizirat će četiri Informativna dana kako bi pružili detaljne informacije i praktične savjete za pripremu i podnošenje prijava u okviru 1. Poziva na dostavu projektnih prijedloga. Pozivaju se svi zainteresirani potencijalni prijavitelji da prijave svoje sudjelovanje na informativnim danima uz napomenu da je sudjelovanje ograničeno na 3 osobe iz iste ustanove. Dnevni red informativnih dana možete pronaći ovdje.

Raspored informativnih dana je sljedeći:

Novi Sad, RS, 1. lipnja 2023. Mjesto održavanja potvrdit će se naknadno, a registracijski link dostupan je putem sljedeće poveznice: https://forms.gle/hZ298nbEqGcDTKMD6

Slavonski Brod (Sveučilište u Slavonskom Brodu, Ulica 108. brigade ZNG 32), RH, 2. lipnja 2023. Registracijski link dostupan je putem sljedeće poveznice: https://forms.gle/BfDXLwoRN9i5yV8A8

Subotica, RS, 6. lipnja 2023. Mjesto održavanja potvrdit će se naknadno, a registracijski link dostupan je putem sljedeće poveznice: https://forms.gle/PKxESn9ZPcBg7mhk8

Osijek (Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Ulica Vladimira Preloga 1), RH, 7. lipnja 2023. Registracijski link dostupan je putem sljedeće poveznice: https://forms.gle/Kfad2tihtBYHrHQUA

Rok za predaju dokumentacije:  04.09.2023. do 15:00 sati

Više informacija na: https://interreg-croatia-serbia.eu/documents/documents-for-applicants/

Povezano

HEP – Natječaj za donacije 2024.

HEP – Natječaj za donacije 2024.

Predmet Natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja: Mladi - odgojno-obrazovni projekti/programi; sportske aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade...