Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

06.02.2024

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Svrha ovog poziva je doprinos postizanju ciljeva gospodarenjem komunalnim otpadom:

 • najmanje 55% mase komunalnog otpada mora se oporabiti recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu do 2025. godine,
 • količina komunalnog otpada odloženog na odlagališta otpada može biti najviše 10% mase ukupno proizvedenog komunalnog otpada do 2035. godine.

Predmet ovog Poziva je poticanje uspostave novih postrojenja za sortiranje isključivo odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala.

Prihvatljivi troškovi:

 1. Troškovi vanjskih (konzultantskih) usluga vezani uz pripremu i izradu projektno-tehničke dokumentacije potrebne za prijavu projektnog prijedloga, troškovi pripreme i izrade potrebne projektno-tehničke dokumentacije i troškovi komunalnih i vodnih doprinosa u svrhu ishođenja lokacijske i građevinske dozvole
 2. Troškovi vanjskih (konzultantskih) usluga vezani uz uslugu pripreme i provedbe postupaka javne nabave radova, usluga i roba za gradnju postrojenja za sortiranje;
 3. Troškovi građenja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojenog sakupljanja komunalnog otpada koje uključuju izvedbu pripremnih, zemljanih, građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih, instalaterskih i svih drugih radova, uključujući ugradnju građevnih proizvoda, uređenja i opremu (uključujući i troškove opremanja strojevima za unutarnju manipulaciju otpadom kao što su viličar i utovarivač, te stroja za čišćenje i pranje poda hale sortirnice), kao i troškovi neophodnih aktivnosti u svrhu ishođenja uporabne dozvole za građevinu;
 4. Troškovi radova vezani za priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranje prestupne ceste isključivo za potrebe postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada;
 5. Trošak usluge stručnog nadzora građenja;
 6. Trošak usluge projektantskog nadzora;
 7. Trošak usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova;
 8. Trošak aktivnosti obavljanja poslova upravljanja projektom;
 9. Trošak aktivnosti upravljanja projektom, koji obuhvaća upravljanje aktivnostima projekta, administracija i tehnička koordinacija, financijskog upravljanje, izvještavanje i ostale aktivnosti u vezi s upravljanje projektom;
 10. Informiranje i vidljivost

Iznos bespovratnih sredstava iz NPOO-a po projektnom prijedlogu i Prijavitelju koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 70 % od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta te ne može premašiti prije navedeni najviši niti biti manji od prije navedenog najnižeg iznosa bespovratnih sredstava. Minimalni iznos bespovratnih sredstava 133.000€, a maksimalni 4.000.000€.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva su jedinice lokalne samouprave.

Link: poveznica

Povezano

HEP – Natječaj za donacije 2024.

HEP – Natječaj za donacije 2024.

Predmet Natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja: Mladi - odgojno-obrazovni projekti/programi; sportske aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade...