JANAF d.d. – Natječaj za dodjelu donacija u 2023. godini

JANAF d.d. – Natječaj za dodjelu donacija u 2023. godini

17.05.2023

Naziv poziva:

JANAF d.d. – Natječaj za dodjelu donacija u 2023. godini

Nadležno tijelo:

JANAF  d.d.

Programsko područje za dodjelu donacija:

Humanitarno djelovanje – projekti i aktivnosti od značaja za djecu s invaliditetom, djecu s teškoćama u razvoju i djecu lošijeg imovinskog stanja. Pri provedbi projektnih aktivnosti prijavitelj mora osigurati poštovanje načela jednakih mogućnosti, ravnopravnosti spolova i nediskriminacije te razvijati aktivnosti u skladu s potrebama u zajednici.

Prihvatljivi prijavitelji:

Organizacije civilnog društva koje su registrirane kao udruge

Prihvatljiv iznos:

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 65.000,00 eura. Financijska sredstva donirati će se za najviše 20 projekata. Odobrena donacijska sredstva za pojedini prijavljeni projekt iznose najmanje 3.000,00 eura, a najviše 6.000,00 eura

Prihvatljivi troškovi:

  • troškovi ljudskih resursa (troškovi plaća i naknada);
  • troškovi putovanja za potrebe projektnih aktivnosti (putni troškovi, dnevnice, troškovi, noćenja s doručkom);
  • troškovi nabavke opreme i robe;
  • ostali troškovi neophodni i neposredno vezani i nužni za provedbu projektnih aktivnosti

(edukacija za ključne korisnike, troškovi praćenja i vrednovanja provedbe projekta, grafičke

usluge, usluge promidžbe, materijal za aktivnosti i sl.)

Rok za predaju dokumentacije:   31.05.2023. godine

Više informacija na: https://janaf.hr/drustvena-odgovornost/natjecaji-za-donacije

Povezano

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Cilj: Jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacij...