Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području RH za 2023.

Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području RH za 2023.

26.05.2023

Nadležno tijelo:
Ministarstvo poljoprivrede

Prihvatljivi prijavitelji:
Obrt, mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici

Predmet poziva:
Predmet ovog Javnog natječaja je dodjele potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023.

Cilj poziva:
Provedbene mjere za koje će se dodjeljivati potpore u skladu s točkom VII. Programa dodjele potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023. su ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja, proizvodno-poslovni objekt, informacijsku i komunikacijsku tehnologiju i promotivne aktivnosti.

Vrijednost natječaja:
Ukupna bespovratna sredstva 3.981.684,00€

Prihvatljiv trošak:

Provedbena mjera 1. –  ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja – Stroj ili postrojenje (pilansko postrojenje, sušionica, parionica, lakirnica) ili linija, te s njim povezan trošak dopreme, montaže, puštanja u probni rad i edukacija isključivo od istog dobavljača;

Provedbena mjera 2. – ulaganje u proizvodno-poslovni objekt – Izgradnja ili adaptacija ili rekonstrukcija jednog objekta (materijal i radovi izgradnje);

Provedbena mjera 3. – ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju – Softver ili licenca ili nadogradnja postojećeg softvera;

Provedbena mjera 4. – ulaganje u promotivne aktivnosti – Najam, uređenje sajamskog – izložbenog prostora i transport izložaka, od vanjskog pružatelja usluge, te promidžbeni materijal (letak, prospekt, katalog, plakat, brošura i ostalo) vezan za sudjelovanje na tom sajmu ili izložbi; promidžbeni materijal (letak, prospekt, katalog, plakat, brošura i ostalo); usluga oglašavanja u novinama, časopisima, na televiziji i radiju te materijal za oglašavanje;

Rok za prijavu: 20.06.2023.

Link: poveznica

 

Povezano

Vaučeri za digitalizaciju

Vaučeri za digitalizaciju

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Cilj poziva: Cilj ovog Poziva je doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, ja...