Javni natječaj za energetsku obnovu kulturne baštine

Javni natječaj za energetsku obnovu kulturne baštine

27.12.2021

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, javne ustanove i proračunski korisnici koji:
– podnesu prijavu i dostave svu obveznu dokumentaciju,
– imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
– su vlasnici/suvlasnici zgrada u kojima se provodi energetska obnova ili koriste zgrade u kojima se provodi energetska obnova, pri čemu su zgrade u kojima se provodi energetska obnova u vlasništvu/suvlasništvu prihvatljivih korisnika sredstava po ovom Natječaju i/ili vlasništvu/suvlasništvu Republike Hrvatske,
– nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave
– nemaju poslovne račune u blokadi

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Natječaju:  30.000.000,00 kn

Najviši prihvatljivi iznos po prijavi: 2.000.000,00 kn

Prihvatljivi troškovi:
– energetske obnove
– stručnog nadzora, projektantskog nadzora i koordinatora zaštite na radu do najviše 5% iznosa ukupne investicije, nastali nakon objave Natječaja

Rok za dostavu prijava: 10.02.2022. u 14:00 sati

Više informacija dostupno je na: poveznica

Kontakt: lo-ra@pozega.hr

Povezano