Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (EnU-7/22)

Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (EnU-7/22)

01.12.2022

Naziv poziva:

Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (EnU-7/22)

Nadležno tijelo:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Aktivnosti poziva:

Predmet Natječaja je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga u javnom sektoru, primjenom digitalnih tehnologija u svrhu boljeg korištenja resursa i smanjenja emisija stakleničkih plinova, a za dobrobit građana i gospodarskih subjekata.

Projekt može imati primjenu u jednom ili više područja:

  1. Pametna i održiva rješenja u prometnom sustavu što podrazumijeva održivi razvoj prometnih sustava provođenjem aktivnosti poput uvođenja: inteligentnog upravljanja prometom i javnim parkirnim površinama, nisko-emisijskih prometnih zona, sustava javnih bicikala (s i bez električnog pogona), te drugih integriranih i inteligentnih prometnih rješenja.
  2. Digitalna javna uprava što podrazumijeva optimizaciju i digitalizaciju usluga i procesa javne uprave te povećanje dostupnosti interoperabilnih digitalnih javnih usluga građanima i gospodarskim subjektima.
  3. Klimatske promjene i zelena tranzicija što podrazumijeva smanjenje negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitije korištenja resursa i prelazak na kružno gospodarstvo, uz osiguravanje informacija o kvaliteti okoliša (zrak, tlo, voda, buka, svjetlosno onečišćenje i dr.).

Prihvatljivi prijavitelji:

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Natječaja su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Prihvatljiv iznos:

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Natječaju iznosi 20.000.000,00 kuna (2.654.456,17 eura). Fond će po ovom Natječaju dodjeljivati sredstva pomoći, u iznosu do najviše 500.000,00 kuna (66.361,40 eura) po projektu, odnosno do:

 – 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,

– 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,

– 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Prihvatljivi troškovi:

Prihvatljivi troškovi po ovom Natječaju su isključivo opravdani troškovi koji su neposredno vezani uz projekt i neophodni za ostvarenje projektnih ciljeva, nastali i plaćeni u razdoblju prihvatljivosti troškova.

Opravdani troškovi su:

– Troškovi nabave opreme, usluga i radova za implementaciju (uvođenje) sustava i rješenja predviđenih projektom,

– Troškovi informiranja i vidljivosti projekta,

te ostali troškovi za koje ponuditelj obrazloži u ponudi da su neophodni za ostvarenje ciljeva projekta.

Rok za predaju dokumentacije:

Rok za dostavu ponuda na Natječaj završava 31. siječnja 2023. godine.

Više informacija na poveznici.

Povezano