Javni poziv Fonda za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina

Javni poziv Fonda za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina

29.03.2024

Nadležno tijelo:
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Cilj ovog Javnog poziva je provedbom mjera povećati otpornost lokalne i regionalne zajednice prema klimatskim promjenama, odnosno smanjiti ranjivost prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena te posljedično pridonijeti izgradnji zelene i klimatski neutralne Hrvatske. Također, dio koji se odnosi na sadnju stabala, grupe stabala i urbanih šuma na urbanim i periurbanim površinama doprinijet će provedbi Akcijskog plana.

Pravo na korištenje sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu mogu ostvariti isključivo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva u udjelu do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja. Ukupni raspoloživi iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 17.000.000,00 €. Po jednoj prijavi prijavitelj može ostvariti sredstva Fonda najviše do 350.000,00 €.

Prihvatljivi troškovi projekta i projektnih aktivnosti:

  • Razvoj “zelene infrastrukture” u urbanim i periurbanim područjima: investicije u jačanje otpornosti urbanih područja na antropogene pritiske uvjetovane klimatskim promjenama.
  • Projekti razmjene znanja i iskustava u primjeni mjera prilagodbe klimatskim promjenama: projekti informiranja javnosti o utjecaju klimatskih promjena i pozitivnim učincima realiziranih mjera na lokalnoj razini; projekti edukacije o klimatskim promjenama u odgojno – obrazovnim ustanovama (npr. učenje djece sadnji drveća, uređenje školskih vrtova i sl.).
  • Ostale mjere prilagodbe klimatskim promjenama iz Programa ili SECAP-a.
  • Trošak nadzora nad izvođenjem radova ukoliko je primjenjivo.

Rok za dostavu prijave: počinje 28. ožujka 2024., a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2024. godine.

Više informacija možete pronaći na poveznici.

Povezano

Obrtna sredstva SP ZPP

Obrtna sredstva SP ZPP

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede stavlja na raspolaganje poljoprivrednicima novi financijski instrument „Obrtna...