Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane potpore udrugama u 2024. godini

Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane potpore udrugama u 2024. godini

13.03.2024

Nadležno tijelo: Ministarstvo hrvatskih branitelja

Svrha i cilj Poziva je prikupljanje prijava za financiranje aktivnosti/potreba udruga za koje se ocjeni da su sukladno strateškim dokumentima i prioritetnim područjima djelovanja Ministarstva od značaja i interesa za braniteljsku i stradalničku populaciju iz Domovinskog rata, a koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane i/ili se ne mogu financirati po redovnim javnim pozivima Ministarstva za udruge, ili se predlažu za financiranje zbog posebnih okolnosti, na temelju Provedbenog programa Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2021.-2024.

Prihvatljivi prijavitelji: udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom i/ili provode aktivnosti usmjerene na Domovinski rat i braniteljsku te stradalničku populaciju iz Domovinskog rata; udruge koje su uskladite statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu

Prijave će se razmatrati isključivo ako su udruge upisane u Registar neprofitnih organizacija.

Prihvatljivi troškovi: nužni i neophodni troškovi za provedbu predložene aktivnosti/rješenje potrebe u svrhu ostvarenja ciljeva Poziva

Na Poziv se mogu dostaviti prijave za financiranje/sufinanciranje aktivnosti koje se provode, odnosno nastale su u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2024. godine.

Financijska potpora za aktivnosti/potrebu može pojedinačno iznositi do najviše 1.000€.

Rok za prijavu je od  11. 3. 2024. godine do 10. 5. 2024. godine.

Link: poveznica

Povezano

Natječaj za donacije 2024. godinu

Natječaj za donacije 2024. godinu

Prihvatljivi prijavitelj: Neprofitne organizacije koje na području Republike Hrvatske rade za dobrobit djece Opća pravila i temeljne smjernice za prijavu „RTL pomaže djeci” pomaže isključi...