Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanje u 2024. godini

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanje u 2024. godini

12.04.2024

Nadležno tijelo: Ministarstvo hrvatskih branitelja

Ciljnu skupinu čine nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom.

Za potporu mogu kandidirati obrti, OPG, trgovačka društva i druge pravne osobe u stopostotnom privatnom vlasništvu s do 50 zaposlenih te zadruge s do 10 zaposlenih čije je sjedište na području RH, koji su registrirani i započeli s radom najkasnije u siječnju 2023. godine, a ujedno imaju podmirene sve obveze prema državi.

Novčana potpora iznosi 8.200€ po zaposlenoj osobi iz ciljne skupine, a moguće je ostvariti potporu za zapošljavanje jedne do najviše dvije osobe iz ciljne skupine, pri čemu ukupno isplaćen iznos potpore ne može prelaziti 16.400€.

Rok: Javni poziv je otvoren od 11. travnja do 10. svibnja 2024. godine

Link: poveznica

Povezano

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Cilj: Jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacij...