Javni poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje iz Programa LIFE 2021. - 2027. za LIFE natječaj 2023. godine

Javni poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje iz Programa LIFE 2021. – 2027. za LIFE natječaj 2023. godine

05.06.2023

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo je nacionalno sufinanciranje za projekte standardnih djelovanja (SAP) koji se prijavljuju na natječaj Programa LIFE u 2023. godini.

Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje mogu ostvariti sljedeće kategorije korisnika LIFE projekata:

  • trgovačka društva i druge pravne osobe,
  • jedinice lokalne i područne samouprave te
  • tijela državne uprave,
  • ostali proračunski i izvanproračunski korisnici,
  • udruge,
  • fizičke osobe koje obavljaju registriranu gospodarsku djelatnost.

 

Na raspolaganju je osigurano ukupno 500.000,00 EUR. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će projekte standardnih djelovanja koji budu odabrani za financiranje iz Programa LIFE za 2023. godinu sufinancirati u visini do 50 % od preostalog iznosa koji korisnik mora samostalno osigurati.

 

Rok za prijavu projekata na ovaj Javni poziv je do 21. kolovoza 2023. do 12h za projekte iz potprograma „Priroda i bioraznolikost” i „Kružno gospodarstvo i kvaliteta života” te do 31. kolovoza 2023. do 12h za projekte iz potprograma „Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama”.

 

Više informacija o javnom pozivu možete potražiti na poveznici.

 

 

Povezano

Natječaj za donacije 2024. godinu

Natječaj za donacije 2024. godinu

Prihvatljivi prijavitelj: Neprofitne organizacije koje na području Republike Hrvatske rade za dobrobit djece Opća pravila i temeljne smjernice za prijavu „RTL pomaže djeci” pomaže isključi...