Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije smanjenja stakleničkih plinova u industrijskim postrojenjima

Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije smanjenja stakleničkih plinova u industrijskim postrojenjima

09.05.2022

Nadležno tijelo:
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

 Prihvatljivi prijavitelji:

Trgovačka društva- operateri postrojenja koji su uključeni u EU ETS sustav i operateri postrojenja koji su isključeni iz sustava trgovanja i koji provode mjere za postizanje ekvivalentnog doprinosa smanjenju emisije stakleničkih plinova

Prihvatljiv iznos:
Do 700.000,00 kn do 100% prihvatljivih troškova

Prihvatljivi troškovi:

Prihvatljiva projektno/tehnička dokumentacija za mjere smanjenja emisija stakleničkih plinova, povećanja korištenja obnovljivih izvora energije i povećanja energetske učinkovitosti su:

  • studija izvodljivosti,
  • investicijska studija,
  • projektna dokumentacija što uključuje izradu idejnih rješenja, tehničkih, građevinskih, strojarskih i elektro projekata,
  • natječajna dokumentacija za apliciranje na EU fondove,
  • izrada tehničke dokumentacije koja se odnosi na mjere za poticanje kružnog gospodarstva u industriji, a koje doprinose smanjenju emisija stakleničkih plinova.

Aktivnosti poziva:
Cilj ovog Javnog poziva je pomoć operaterima postrojenja EU ETS i operaterima postrojenja koji su isključeni iz EU ETS-a koji ujedno provode mjere za postizanje ekvivalentnog doprinosa smanjenju emisija stakleničkih plinova kako bi im se omogućila izrada projektne dokumentacije s ciljem procjene svih raspoloživih mjera niskougljične tranzicije.

Rok za predaju dokumentacije: 30.12.2022.

Više informacija na: poveznica

Povezano

Obrtna sredstva SP ZPP

Obrtna sredstva SP ZPP

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede stavlja na raspolaganje poljoprivrednicima novi financijski instrument „Obrtna...