Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti-privremeno zatvoren

Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti-privremeno zatvoren

28.03.2022

Nadležno tijelo:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Prijavitelj:

– javne ustanove

– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

– trgovačka društva i obrtnici

 

Prihvatljiv iznos:

Fond će po ovom Pozivu dodjeljivati sredstva pomoći javnim ustanovama i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i to do 100% iznosa opravdanih troškova za izradu projektno-tehničke dokumentacije, a najviše do 700.000,00 kn po jednom zahtjevu.

Fond će po Pozivu dodjeljivati subvencije trgovačkim društvima i obrtnicima i to do 100% iznosa opravdanih troškova za izradu projektno-tehničke dokumentacije, a najviše do 450.000,00 kn po jednom zahtjevu.

Po ovom Pozivu svaki podnositelj zahtjeva može dostaviti jedan (1) zahtjev za financiranje.

Iznos raspoloživih sredstva po ovom Pozivu iznosi 3.000.000,00 kn.

 

Prihvatljivi troškovi:

– usluge izrade studije izvedivosti i/ili analize troškova i koristi;

– usluge izrade idejnog rješenja i/ili idejnog projekta i/ili glavnog projekta i/ili projekta uklanjanja građevine i/ili izvedbenog projekta i/ili projekta opremanja;

– usluge izrade elaborata i ekvivalentnih dokumenata koji su potrebni za idejni projekt i/ili glavni projekt i/ili za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja;

– usluge revidenta za kontrolu glavnog projekta i/ili izvedbenog projekta i/ili projekta uklanjanja građevine;

– usluge izrade dokumenata za provođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

 

Aktivnosti projekta:

Svrha Poziva je priprema projektno-tehničke dokumentacije za prijavu projekata na javne pozive za razvoj, obnovu, rekonstrukciju i/ili prilagodbu javne i privatne turističke infrastrukture u skladu s uvjetima i ciljevima NPOO.

Ovim Pozivom podupiru se mjere koje doprinose učinkovitom korištenju prirodnih resursa u razvoju i radu turističkih objekata i usluga, očuvanju čistoće okoliša kroz smanjenje onečišćenja tla, zraka i vode, smanjenju stvaranja otpada koje uzrokuje turizam, povećanju sigurnosti posjetitelja i otpornosti posjetiteljske infrastrukture te smanjivanju ekološkog otiska posjećivanja u zonama pritisaka.

Projekti koji će se financirati putem NPOO imaju obavezu uključivanja načela održivog razvoja.

 

Rok za predaju dokumentacije:

Rok za dostavu zahtjeva na Poziv za financiranje počinje danom objave Poziva na mrežnoj stranici Fonda (25.03.2022.god), a završava istekom kalendarske godine odnosno objavom Fonda o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

 

Više informacija dostupno je na poveznici

Kontakt: lo-ra@pozega.hr

Povezano

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Cilj: Jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacij...