Javni poziv za financiranje/sufinanciranje obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2024. godini

Javni poziv za financiranje/sufinanciranje obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2024. godini

17.01.2024

Nadležno tijelo: Ministarstvo hrvatskih branitelja

Prihvatljivi prijavitelji:  udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom(promicanje vrijednosti Domovinskog rata i promicanje interesa hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata).

Prihvatljive aktivnosti: obilježavanje obljetnica stradavanja u Domovinskom ratu, obilježavanje obljetnica osnutka ratnih postrojbi, obilježavanje obljetnica akcija i operacija u Domovinskom ratu, obilježavanje prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat i braniteljsku populaciju, predstavljanje monografija i drugih publikacija povodom obilježavanja godišnjice osnivanja ratnih postrojbi, stradavanja u Domovinskom ratu ili drugog događanja vezanog za Domovinski rat, organiziranje izložbi ratnih fotografija povodom obilježavanja godišnjice osnivanja ratnih postrojbi, memorijalne sportske aktivnosti koje se organiziraju u znak sjećanja na stradale hrvatske branitelje u Domovinskom ratu, druge prihvatljive aktivnosti.

Neprihvatljive aktivnosti: obilježavanje godišnjice osnutka udruge, izrada spomen obilježja, snimanje filmova, izrada i tisak knjiga, druge aktivnosti koje nisu izravno vezane za obilježavanje obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka za Domovinski rat.

Prihvatljivi troškovi: vijenci i svijeće, organizirani prijevoz, hrana i osvježenje za sudionike obilježavanja i pribor za jelo, najam opreme, prostora i drugi uvjeti koji se moraju osigurati za provođenje aktivnosti, tisak plakata, zahvalnica, pozivnica i plaketa sa službeno registriranim i drugim prihvatljivim oznakama i natpisima, slanje pozivnica, majice i kape sa prihvatljivim oznakama i natpisima, osiguravanje hitne medicinske pomoći i zaštitarskih usluga, tehnički uvjeti koji se moraju osigurati za provođenje aktivnosti, ugovor o djelu isključivo za vanjskog suradnika, ostali izravni troškovi neophodni za provedbu predložene aktivnosti.

Neprihvatljivi troškovi: računi koji ne glase na udrugu, registracija i održavanje vozila, novčane nagrade pojedincima ili ekipama, donacije u novcu, kupovina od poslovnih subjekata u kojima je osoba ovlaštena za zastupanje ujedno i osoba ovlaštena za zastupanje u udruzi, režijski troškovi, troškovi alkoholnih pića, trošak prehrane i osvježenja za koje na računu nije navedena vrsta i količina istih, troškovi telefonskih usluga, troškovi knjigovodstvenih usluga, troškovi plaća i materijalnih primanja osobi zaposlenoj u udruzi, troškovi koji se odnose na investicijska ulaganja, dugovi udruge koji su nastali bez obzira iz kojih razloga i troškovi kamata, troškovi konverzije, naknade i gubici po tečajnim razlikama, carinske i uvozne pristojbe, novčane kazne, trošak PDV-a za neprofitne organizacije obveznike poreza na dodanu vrijednost, troškovi koji nisu izravno vezani za provedbu predložene aktivnosti.

Najniži iznos sredstava koji se može dodijeliti za predloženu aktivnost je 100,00€ a najviši 5.000,00€.

Jedna udruga na Poziv može podnijeti najviše tri prijave, a ako podnosi više od jedne prijave, svaku prijavu mora dostaviti zasebno.

Na Poziv se mogu prijaviti aktivnosti koje se provode od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine.

Rok za prijavu je do 17. studenoga 2024. godine, odnosno do kraja iskorištenja sredstava osiguranih za 2024. godinu.

Link: poveznica

 

 

 

Povezano

HEP – Natječaj za donacije 2024.

HEP – Natječaj za donacije 2024.

Predmet Natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja: Mladi - odgojno-obrazovni projekti/programi; sportske aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade...