Javni poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti u svrhu poticanja razvoja gospodarstva na području Požeško-slavonske županije

Javni poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti u svrhu poticanja razvoja gospodarstva na području Požeško-slavonske županije

03.04.2024

Prihvatljivi korisnici sredstava su subjekti malog gospodarstva (mikro i mali), obrtnici i pravne osobe koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području Županije, a koje ispunjavaju uvjete utvrđene Programom i posebnim propisima odnosno pravilima o potporama male vrijednosti i ispunjavanju kriterije Poziva.

Prihvatljive kategorije troškova i iznosi bespovratnih sredstava po mjerama:

Mjera 1. Potpora za izgradnju brenda proizvoda i/ili usluga

 • Sredstva se dodjeljuju za troškove definiranja vizualnog identiteta (logotipa, naziva i tipografije), kreiranja strategije razvoja novoga brenda ili izmjene postojećega i s tim u vezi provedba medijske kampanje u visini do 50% prihvatljivih troškova izvršenog ulaganja.
 • Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovoj mjeri može dodijeliti pojedinom korisniku iznosi 200,00 EUR, a najviši 2.000,00 EUR.

 

Mjera 2. Potpora za nabavu i ugradnju strojeva i opreme

 • Potpora se dodjeljuje za nabavu i ugradnju strojeva i opreme u visini do 50% prihvatljivih troškova izvršenog ulaganja. Troškovi vezani uz ulaganja koja se sufinanciraju ovom mjerom uključuju nabavu novih ili rabljenih strojeva i opreme za obavljanje registrirane djelatnosti koji su povezani s obavljanjem registrirane djelatnosti.
 • Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovoj mjeri može dodijeliti pojedinom korisniku iznosi 400,00 EUR, a najviše do 4.000,00 EUR.

 

Mjera 3. Potpora za ulaganje u objekte za obavljanje gospodarske djelatnosti i ugradnju fiksne opreme

 • Potpora se dodjeljuje za ulaganje u objekte za obavljanje gospodarske djelatnosti i ugradnju fiksne opreme za obavljanje registrirane djelatnosti prilikom pokretanja poslovanja ili ulaganja u podizanje kvalitete usluge.
 • Potpora se može dodijeliti u visini do 50% prihvatljivih troškova izvršenog ulaganja.
 • Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovoj mjeri može dodijeliti pojedinom korisniku iznosi 400,00 EUR, a najviši 4.000,00 EUR.

 

Mjera 4. Potpora za certificiranje proizvoda i procesa

 • Potpora se dodjeljuje za troškove uvođenja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom i certificiranje sukladnosti vlastitih proizvoda prema hrvatskim i europskim normama i smjernicama, u visini do 50% prihvatljivih troškova izvršenog ulaganja.
 • Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovoj mjeri može dodijeliti pojedinom korisniku iznosi 250,00 EUR, a najviši 2.500,00 EUR.

 

Mjera 5. Potpora za nabavu hardwarea i softwarea

 • Potpora se dodjeljuje za nabavu hardwarea i softwarea u visini do 50% prihvatljivih troškova izvršenog ulaganja.
 • Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovoj mjeri može dodijeliti pojedinom korisniku iznosi 250,00 EUR, a najviše do 2.500,00 EUR.

 

Mjera 6. Potpora za stručno osposobljavanje i usavršavanja zaposlenika

 • Potpora se dodjeljuje za stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika, uključuj ući i vlasnika obrta u visini do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 700,00 EUR.

 

Mjera 7. Potpora za izlaganje i sudjelovanje na sajmovima i manifestacijama

 • Potpora se dodjeljuje za izlaganje i sudjelovanje na domaćim i inozemnim sajmovima, izložbama, znanstveno-stručnim skupovima, festivalima, smotrama, natjecanjima i drugim srodnim manifestacijama, za pokriće troškova izložbenog prostora na sajmu, te smještaja i prijevoza sudionika na sajmu.
 • Potpora se može dodijeliti u visini do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 700,00 EUR.

Prijave se zaprimaju do 29. travnja 2024. godine do 23.59 sati, odnosno do iskorištenja sredstava koja su osigurana u Proračunu Požeško-slavonske županije za 2024. godinu.

Link: poveznica

Povezano

Pokreni nešto svoje

Pokreni nešto svoje

Nadležno tijelo: ACT Grupa i Philip Morris Zagreb d.o.o. Cilj Programa potpore je razvoj poduzeća s pozitivnim utjecajem na društvo i/ili okoliš u Republici Hrvatskoj. Program jača poduzeća u...

Vaučeri za digitalizaciju

Vaučeri za digitalizaciju

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Cilj poziva: Cilj ovog Poziva je doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, ja...