Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini

Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini

10.11.2023

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma i sporta

Predmet: Predmet Javnog poziva je dostava projektnih prijedloga za financiranje ili sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina od interesa za razvoj sporta za pojedini sport ili skupine sportova

Vrijednost poziva: 4.061.318,00€

Jednom prijavitelju može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja Ministarstva kako slijedi:

 • do 400.000,00€ za sportsku dvoranu,
 • do 300.000,00€ za nogometno igralište prirodna trava / veliko, nogometno igralište umjetna trava / veliko i atletsku stazu,
 • do 250.000,00€ za vanjsko sportsko igralište, teniski teren i ostalo

s time da zatraženi iznos sufinanciranja mora biti unutar navedenih iznosa te može iznositi najviše 80% (uključujući PDV) od ukupnog iznosa potrebnog za projektni prijedlog (izuzev posebnog programskog područja). Projektni prijedlog može biti nominiran u jedno od osam programskih područja sportskih građevina:

 1. nogometno igralište prirodna trava/veliko
 2. nogometno igralište umjetna trava/veliko
 3. sportska dvorana
 4. vanjsko sportsko igralište
 5. atletska staza
 6. teniski teren
 7. ostalo
 8. posebno programsko područje – outdorfitness/street workout i vanjsko nogometno igralište umjetna trava/malo

*„Upute za prijavitelje“ na stranici 30 se nalazi razrada prihvatljivih aktivnosti po programskom području, link na kraju

Prilikom donošenja popisa projekata s iznosom sredstava za dodjelu, odnosno Odluke, moguće je odabrati do tri (3) projekta po županiji uključujući i Grad Zagreb unutar svakog programskog područja (izuzev posebnog programskog područja u kojem se ne utvrđuje zastupljenost po županijama).

Prihvatljivi prijavitelji projektnog prijedloga su općine/gradovi/županije te oni mogu prijaviti projekt za nekretninu koja je u njihovom vlasništvu (građevina i zemljište), ako prijavitelj nije vlasnik također će se smatrati prihvatljivim prijaviteljem ako sukladno posebnim propisima kao dokaz dostavi ugovor o osnivanju prava građenja ili ugovor o koncesiji.

Prijavitelji mogu djelovati samostalno ili uz partnere. Partneri prijavitelja mogu biti pravni subjekti koji su u vlasništvu prijavitelja ili čiji su osnivači prijavitelji te druga tijela čija aktivnost doprinosi realizaciji projektnog prijedloga, kao i druge pravne osobe korisnici sportskih građevina (sportski klubovi/sportske udruge).

Svaki prijavitelj, može dostaviti najviše jedan projektni prijedloga.

Prijava na Javni poziv otvorena je do 8. prosinca 2023. godine.

Link: poveznica

 

 

 

 

Povezano

Natječaj za donacije 2024. godinu

Natječaj za donacije 2024. godinu

Prihvatljivi prijavitelj: Neprofitne organizacije koje na području Republike Hrvatske rade za dobrobit djece Opća pravila i temeljne smjernice za prijavu „RTL pomaže djeci” pomaže isključi...