Javni poziv za iskaz interesa za uspostavljanje, povećanje, unapređenje i proširenje kapaciteta recikliranja na području RH

Javni poziv za iskaz interesa za uspostavljanje, povećanje, unapređenje i proširenje kapaciteta recikliranja na području RH

24.05.2021

Nadležno tijelo:  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Cilj ovog Javnog poziva je putem iskaza interesa prikupiti kvalitetne podatke o potrebama i mogućnostima za uspostavljanje, povećanje, unapređenje i proširenje postojećeg kapaciteta recikliranja posebnih kategorija otpada na području Republike Hrvatske, kako bi se mogla planirati provedba određenih mjera, odnosno sufinancirati uspostavljanje, povećanje, unapređenje i proširenje postrojenja za recikliranje otpada radi postizanja visoko učinkovitog recikliranja koje bi omogućilo postizanje obveznih ciljeva Republike Hrvatske u narednom razdoblju

Prihvatljivi prijavitelji: gospodarski subjekti koji imaju sjedište u RH i:

imaju sklopljen ugovor o obradi posebne kategorije otpada koja je u sustavu kojim upravlja Fond ili imaju ishođeno ovlaštenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje obrade posebne kategorije otpada ili

imaju dozvolu za gospodarenje otpadom za obradu posebne kategorije otpada ili

iskažu interes za uspostavu kapaciteta recikliranja posebnih kategorija otpada i ostalih vrsta otpada, a da u trenutku objave Javnog poziva nemaju sklopljen ugovor s Fondom, ishođeno ovlaštenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja ili dozvolu za gospodarenje otpadom.

Zainteresirani gospodarski subjekti trebaju dostaviti:

– pismo namjere/iskaza interesa,

– studiju izvedivosti s analizom troškova i koristi ili sličan dokument ukoliko postoji (preliminarna studija, investicijski plan, elaborat, analiza, okvirni troškovnik i dr.) s dodatnom dokumentacijom koju smatra relevantnom, te

– u slučaju ugovornog obrađivača, ovlaštenika ili obrađivača popuniti priloženi Obrazac 1.a – prijava iskaza interesa ugovornog obrađivača, ovlaštenika ili obrađivača za uspostavljanje, povećanje, unapređenje i proširenje kapaciteta recikliranja ili

– u slučaju ugovornog potencijalnog obrađivača popuniti priloženi Obrazac 1.b – prijava iskaza interesa potencijalnog obrađivača za uspostavljanje kapaciteta recikliranja,

– ostalu dokumentaciju za koju zainteresirani gospodarski subjekt smatra da je relevantna.

 

Rok za dostavu iskaza interesa na Javni poziv za iskaz interesa počinje danom objave Javnog poziva za iskaz interesa na mrežnoj stranici Fonda, a završava zaprimanjem u Fond putem elektroničke pošte najkasnije do 20.06.2021. godine u 16,00 sati.

Više informacija dostupno je na:  poveznica

Kontakt: lo-ra@pozega.hr

 

 

Povezano

HEP – Natječaj za donacije 2024.

HEP – Natječaj za donacije 2024.

Predmet Natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja: Mladi - odgojno-obrazovni projekti/programi; sportske aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade...