Javni poziv za neposredno financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj

Javni poziv za neposredno financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj

25.04.2022

Nadležno tijelo:
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Prihvatljivi prijavitelji:

–  jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S)
–  tijela državne uprave
–  javne ustanove i ostali proračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna JLP(R)S koji: – imaju sjedište na području Republike Hrvatske

Prihvatljivi troškovi:

1 . Izrada pripremne i projektne dokumentacije za izvođenje radova na zamjeni rashladnih sustava sukladno članku 5. stavku 1. točki 10. podtočki a) Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine” broj: 112/2017, 34/2018, 36/2019, 31/2020)

  1. Nabava i ugradnja rashladnog sustava što uključuje demontažu postojećeg sustava te zbrinjavanje istog
  2. Stručni nadzor
  3. Zbrinjavanje zamijenjenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu:  20.000.000,00 kuna

Rok za predaju dokumentacije: rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2022. godine ili objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva

Više informacija:  poveznica

 

Povezano

HEP – Natječaj za donacije 2024.

HEP – Natječaj za donacije 2024.

Predmet Natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja: Mladi - odgojno-obrazovni projekti/programi; sportske aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade...