Javni poziv za neposredno financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova

Javni poziv za neposredno financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova

27.06.2024

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Cilj: Smanjenje i ukidanje tvari koje oštećuju ozon i ukidanje i/ili smanjivanje potrošnje fluoriranih stakleničkih plinova kako bi se olakšala tranzicija prema tehnologijama koje ovise o dopuštenim radnim tvarima s niskim potencijalom globalnog zagrijavanja i niskim utjecajem na klimatske promjene.

Prihvatljivi prijavitelji:

  1. JLP(R)S
  2. Tijela državne uprave
  3. Javne ustanove i ostali proračunski korisnici državnog proračuna odnosno JLP(R)S
  4. Studentski centri

Najviši iznos financiranje je 120.000€, a ukupan iznos ovog poziva je 5.000.000€.

Prihvatljivi troškovi:

  1. Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova na zamjeni postojećeg rashladnika vode ili dizalice topline ili klimatizacijskog sustava ili rashladnog sustava
  2. Nabava i ugradnja novog rashladnika vode ili dizalice topline ili rashladnog sustava koje uključuje i demontažu i zbrinjavanje postojećeg nepokretnog rashladnika vode ili dizalice topline ili klimatizacijskih sustava ili rashladnog sustava
  3. Stručni nadzor

Rok za dostavu je do dana iskorištenja predviđenih sredstava, a najkasnije do 31.12.2024. godine.

Link: poveznica

 

Povezano

Natječaj za donacije 2024. godinu

Natječaj za donacije 2024. godinu

Prihvatljivi prijavitelj: Neprofitne organizacije koje na području Republike Hrvatske rade za dobrobit djece Opća pravila i temeljne smjernice za prijavu „RTL pomaže djeci” pomaže isključi...