Javni poziv za neposredno su/financiranje izrade projektne dokumentacije za obnovu postojeće posjetiteljske i planinarske infrastrukture u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (JP ZO 10/2021)

Javni poziv za neposredno su/financiranje izrade projektne dokumentacije za obnovu postojeće posjetiteljske i planinarske infrastrukture u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (JP ZO 10/2021)

04.08.2021

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Prihvatljivi prijavitelji:

  • javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima (sukladno Zakonu o zaštiti prirode)
  • pravne osobe osnovane od Republike Hrvatske koje su posebnim zakonima zadužene za gospodarenje šumama i praćenje vremenskih uvjeta, u kojem slučaju je obvezno partnerstvo sa javnom ustanovom koja upravlja zaštićenim područjem
  • planinarska društva koja su vlasnici ili nositelji drugih stvarnih prava planinarskih kuća i domova u kojem slučaju je obvezno partnerstvo sa javnom ustanovom koja upravlja zaštićenim područjem

 

Raspoloživa sredstva po ovom Javnom pozivu: 4.500.000,00

Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 900.000,00 kn po jednom zahtjevu.

Sredstva se odobravaju za troškove:

financiranje izrade projektne dokumentacije za obnovu postojeće posjetiteljske i planinarske infrastrukture u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže je izrada projektne i druge potrebne dokumentacije za posjetiteljsku i planinarsku infrastrukturu, čime će se ostvariti mogućnost prijave konačne realizacije projekta (izvedbe radova) za su/financiranje iz EU sredstava ili iz drugih izvora su/financiranja.

Rok za dostavu Zahtjeva: 31.12.2021.

Više informacija dostupno je na:  poveznica

Kontakt: lo-ra@pozega.hr

Povezano

Obrtna sredstva SP ZPP

Obrtna sredstva SP ZPP

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede stavlja na raspolaganje poljoprivrednicima novi financijski instrument „Obrtna...