Javni poziv za neposredno su/financiranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš

Javni poziv za neposredno su/financiranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš

24.02.2022

Nadležno tijelo:
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Prijavitelj:
Jedinice lokalne samouprave

Prihvatljiv iznos:
do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske

  1. do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje i Odluka o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja
  2. do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske

Prihvatljiv trošak:
Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Javnog poziva su sljedeći :

  1. Plan uklanjanja otpada odbačenog u okoliš s troškovnikom radova, izrađen od ovlaštenika Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša,
  2. Geodetska snimka lokacija/e, ako se izrađuje,
  3. Radovi na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš i njegovom zbrinjavanju te oprema i radovi na uspostavi mjera sprječavanja ponovnog odlaganja otpada na očišćenim lokacijama,
  4. Stručni nadzor nad uklanjanjem otpada odbačenog u okoliš.

 Sažetak:
Svrha Javnog poziva je uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (tzv. “divlja odlagališta”) za što se dodjeljuju bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave za su/financiranje troškova. „Divlja odlagališta” predstavljaju iznimnu opasnost za okoliš, prvenstveno zbog onečišćenja tla, zraka, površinskih i podzemnih voda i mora. Kao mogući izvor zaraza mogu direktno ili indirektno utjecati na zdravlje ljudi i živih organizama u okolišu.

Rok za predaju dokumentacije:
Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2022. godine ili objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi

Više informacija dostupno je na: poveznica

Kontakt: lo-ra@pozega.hr

Povezano

HEP – Natječaj za donacije 2024.

HEP – Natječaj za donacije 2024.

Predmet Natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja: Mladi - odgojno-obrazovni projekti/programi; sportske aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade...