Javni poziv za odabir određenog područja za provođenje komasacije u skladu s programom komasacije poljoprivrednog zemljišta do 2026. godine

Javni poziv za odabir određenog područja za provođenje komasacije u skladu s programom komasacije poljoprivrednog zemljišta do 2026. godine

28.12.2022

Naziv poziva:

Jani poziv za odabir određenog područja za provođenje komasacije u skladu s programom komasacije poljoprivrednog zemljišta do 2026. godine

Nadležno tijelo:

Ministarstvo poljoprivrede

Aktivnosti poziva:

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava jedinica lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba u kojima prijavljuju određeno područje/poljoprivredno zemljište za komasaciju prema odredbama Zakona iz dostupnih financijskih sredstava u skladu s Programom.

Svrha Programa komasacije poljoprivrednog zemljišta do 2026. godine je financiranje provođenja komasacije poljoprivrednog zemljišta na određenom području koje je odabrano kao komasacijsko područje.

Cilj provedbe komasacije poljoprivrednog zemljišta na komasacijskom području u skladu s Programom je omogućiti ekonomičnije iskorištavanje poljoprivrednog zemljišta uz povoljnije uvjete za povećanje poljoprivredne proizvodnje i ruralni razvoj, i to osnivanjem većih i pravilnijih katastarskih čestica, izgradnjom poljoprivrednih putova, vodnih građevina za melioracije te izvođenjem i drugih radova na uređenju zemljišta namijenjenog poljoprivredi, uz očuvanje obilježja krajobraza. Time se ostvaruje veća dodana vrijednost u poljoprivrednoj proizvodnji i stavlja se u funkciju zapušteno poljoprivredno zemljište, pri čemu se ostvaruje značajan utjecaj na razvoj i unaprjeđenje ruralnih prostora.

Prihvatljivi prijavitelji:

Prihvatljivi prijavitelji na Javni poziv su jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb

Prihvatljiv iznos:

Za provedbu komasacije poljoprivrednog zemljišta kroz reformsku mjeru C1.5 R2 „Unaprjeđenje sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasaciju“ u dijelu koji se odnosi na komasaciju poljoprivrednog zemljišta, okvirni iznos dostupnih financijskih sredstava potrebnih za provedbu Programa iznosi 300.000.000 kuna (39.816.842 EUR ), a planirana:

  • iz Mehanizma za oporavak i otpornost u iznosu od 000.000 kuna(33.180.702 EUR),
  • iz nacionalnih sredstava u iznosu od 000.000 kuna(6.636.140 EUR).

Prihvatljivi troškovi:

Prihvatljive aktivnosti i troškovi komasacije u okviru provedbe Programa u vezi s administrativnim pokretanjem i provođenjem postupka komasacije, izradom dokumentacije te provođenja pravomoćnog rješenja o komasaciji koji se odnose na građevinske radove i uređenje zemljišta u obuhvatu komasacije, su propisani Zakonom i Programom.

Rok za predaju dokumentacije:

Rok za prijavu na Javni poziv je do 31. prosinca 2023. godine odnosno do odabira prijava kojim se dostiže površine od najmanje 18.000 ha poljoprivrednog zemljišta (točka 3. Programa) kao okvirne površine poljoprivrednog zemljišta na kojoj se planira provedba komasacije.

Više informacija na https://poljoprivreda.gov.hr/istaknute-teme/nacionalni-plan-oporavka-i-otpornosti/pozivi/5880

Povezano