Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava iz Programa dodjele potpora male vrijednosti u svrhu poticanja razvoja gospodarstva na području Požeško-slavonske županije – Razvoj turizma

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava iz Programa dodjele potpora male vrijednosti u svrhu poticanja razvoja gospodarstva na području Požeško-slavonske županije – Razvoj turizma

27.06.2024

Požeško – slavonska županija objavljuje Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava iz Programa dodjele potpora male vrijednosti u svrhu poticanja razvoja gospodarstva na području Požeško-slavonske županije – Razvoj turizma.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora male vrijednosti kojim se provode mjere s ciljem povećanja investicijskih ulaganja uz rast zaposlenosti, podizanje razine poduzetničkih znanja i vještina kako bi se doprinijelo povećanju broja obrtnika i tvrtki, stvaranje preduvjeta za nesmetano odvijanje postojećih poslovnih aktivnosti te jačanje turizma kroz razvoj kvalitetnih sadržaja turističke ponude.

U okviru ovog Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere iz Programa:

  • Mjera 9: Potpora za autohtonu eno i gastro ponudu,
  • Mjera 10: Potpora za povećanje smještajnih kapaciteta.

 

Prihvatljivi korisnici sredstava su subjekti malog gospodarstva, fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete utvrđene Programom.

Mjera 9. Potpora za autohtonu eno i gastro ponudu:

Potpora se dodjeljuje pružateljima ugostiteljskih i turističkih usluga koji imaju registriranu djelatnost pripreme i usluživanja hrane te istu obavljaju, a koji pružaju autentičnu eno-gastro ponudu.

Prihvatljivi troškovi u sklopu ove mjere odnose se na kupnju namirnica koje služe za pripremu i usluživanje hrane, a nabavljeni su od lokalnih proizvođača.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovoj mjeri može dodijeliti pojedinom korisniku iznosi 300,00 €, a najviše do 1.000,00 €.

Mjera 10. Potpora za povećanje smještajnih kapaciteta:

Prihvatljivi korisnici sredstava mogu biti pravne/fizičke osobe prijavljene sa sjedištem/prebivalištem u Požeško – slavonskoj županiji ili pravne/fizičke osobe koje su pružatelji usluga smještaja na području Požeško – slavonske županije.

Maksimalan iznos potpore po korisniku iznosi 3.981,68 €, odnosno za svaki novoregistrirani turistički ležaj do 331,81 €, a kod povećanja kategorije/kvalitete smještaja iz niže u višu kategoriju iznos potpore je 66,36 € po turističkom ležaju.

Prijave na Javni poziv dostavljaju se putem Sustava za upravljanje natječajima i provedbom projekata „e-Prijave“.

Prijave odnosno zahtjevi zaprimaju se do 31. listopada 2024. godine, odnosno do iskorištenja sredstava koja su osigurana u Proračunu Požeško – slavonske županije.

Povezano

Natječaj za donacije 2024. godinu

Natječaj za donacije 2024. godinu

Prihvatljivi prijavitelj: Neprofitne organizacije koje na području Republike Hrvatske rade za dobrobit djece Opća pravila i temeljne smjernice za prijavu „RTL pomaže djeci” pomaže isključi...