Javni poziv za poticanje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada

Javni poziv za poticanje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada

25.04.2022

Nadležno tijelo:
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Prihvatljivi prijavitelji:
jedinice lokalne samouprave te trgovačka društva i pravne ili fizičke osobe – obrtnik

Cilj Javnog poziva:
smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada te povećanje stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada

Bespovratna sredstva pomoći i subvencije dodjeljuju se putem dva modela ovisno o vrsti prijavitelja i to:

  1. MODEL A – prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave. Prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva Fonda po ovom modelu najviše do 1.000.000,00 kn, ali ne više od postotnog udjela koji je propisan Pravilnikom o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda („Narodne novine” broj 18/09, 42/12, 73/13, 29/14, 155/14, 132/21) i to:
  • do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske (Zakon o područjima od posebne državne skrbi, („Narodne novine” broj 86/08, 57/11, 51/13, 148/13, 76/14, 147/14, 18/15, 106/18)) i u prvoj skupini otoka (čl. 51., stavak 1. Zakona o otocima („Narodne novine” broj 116/18, 73/20, 70/21 ))
  • do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka (čl. 51., stavak 1. Zakona o otocima („Narodne novine” broj 116/18, 73/20, 70/21 )), odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje (Zakon o brdsko-planinskim područjima („Narodne novine” broj 118/18) i Odluka o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdskoplaninskog područja („Narodne novine” broj 24/19)),
  • do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske

 

  1. MODEL B – prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva subvencije komunalnim društvima. Prema ovom modelu prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva (subvencije) sukladno Programu dodjele de minimis potpora (KLASA: 351-01/20-01/23, URBROJ: 563-03- 1/240-21-8) od 10. ožujka 2021. godine. Poveznica na mrežnu stranicu: Program dodjela potpora male vrijednosti (de minimis) (2021.- 2023.) I Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (fzoeu.hr) Prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva Fonda po ovom modelu najviše do 1.000.000,00 kn, ali ne više od postotnog udjela koji je propisan Pravilnikom o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda i to:
  • do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: projektima koji se provode, odnosno korisnicima čije se sjedište nalazi na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske, a sve sukladno Zakonu o područjima od posebne državne skrbi („Narodne novine” broj 86/08, 57/11, 51/13, 148/13, 76/14, 14 7/14, 18/15, 106/18) i korisnicima koji se nalaze u prvoj skupini otoka sukladno odredbi članka 51. stavka 1. Zakona o otocima („Narodne novine” broj: 116/18, 73/20 i 70/21)
  • do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: projektima koji se provode, odnosno korisnicima čije se sjedište nalazi na području druge skupine otoka sukladno odredbi članka 51. stavka 1. Zakona o otocima odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima („Narodne novine” broj: 118/18) i Odluci o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja („Narodne novine” broj: 24/19)
  • do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: projektima koji se provode, odnosno korisnicima čije se sjedište nalazi na ostalim područjima Republike Hrvatske

Ukupno raspoloživ iznos sredstava po ovom Javnom pozivu: 66.000.000,00 kuna

Sredstva Fonda sukladno ovom Javnom pozivu dodjeljuju se: do 31. prosinca 2022. godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno koji uvjet prije nastupi

 Više informacija:  poveznica

 

Povezano

Natječaj za donacije 2024. godinu

Natječaj za donacije 2024. godinu

Prihvatljivi prijavitelj: Neprofitne organizacije koje na području Republike Hrvatske rade za dobrobit djece Opća pravila i temeljne smjernice za prijavu „RTL pomaže djeci” pomaže isključi...