Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2021.

Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2021.

02.07.2021

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture i medija

Prihvatljivi prijavitelji:

  • trgovačko društvo i zadruga (kojima nije osnivač tijelo javne vlasti)
  • obrt
  • ustanova (kojoj nije osnivač tijelo javne vlasti)
  • umjetnička organizacija
  • djelatnosti slobodnih zanimanja (uključujući umjetnike koji obavljaju samostalnu djelatnost)

Ukupna vrijednost projekta: 6 milijuna eura za  3-4 projekta koordinacije i potpore u trajanju od 2 godine (2022.-2023.)

Iznos potpore: potpore se odobravaju u visini do 85 % prihvatljivih troškova predloženoga projekta. (Napomena: porez na dodanu vrijednost nije prihvatljivi trošak) Najniža pojedinačna potpora iznosit će 30.000,00 kuna, a najviša 350.000,00 kuna

Prihvatljive aktivnosti:

  • promidžba vlastitih aktivnosti i kulturno-umjetničkih sadržaja s ciljem povećanja prodaje i širenja publike
  • zapošljavanje i troškovi neophodnog osoblja, proizašli iz potrebe prilagodbe okolnostima pandemije (sufinanciranje dijela plaće, honorarni suradnici)
  • prilagodba pristupa kulturno umjetničkim sadržajima u fizičkom i online okruženju (ulaganje u distribuciju, troškovi tehničke produkcije, korištenje dostupnih instrumenata COVID zaštite u fizičkom okruženju – EU digitalna COVID potvrda, uvođenje ili prilagodba digitalnih uređaja, ugradnja zaštitne opreme, provođenje preporuka sprječavanja infekcije i sl.)
  • nabava opreme, prilagodba prostora (uključujući trošak najma prostora do 30 % odobrenih sredstava) i proizvodnih procesa,

Rok za predaju dokumentacije:  29.07.2021.

Više informacija dostupno je na:  poveznica

Kontakt: lo-ra@pozega.hr

 

 

Povezano