Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu

13.09.2022

Naziv poziva:

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu

Nadležno tijelo:

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske

Aktivnosti poziva:

Sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi namijenjena su potpori programima i projektima, aktivnostima i manifestacijama u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku, a dodjeljuju se na temelju provedenog javnog poziva.

U procesu vrednovanja prijavljenih programa i projekata posebna pozornost bit će posvećena ispunjavanju osnovnih prioriteta i ciljeva kulturnog razvitka:

 • jačanje suvremenog umjetničkog stvaralaštva i produkcije te njezino pozicioniranje u odnosu na europski kontekst,
 • poticanje mobilnosti i međukulturnog dijaloga,
 • razvijanje dugoročnih partnerskih suradnji,
 • stručna utemeljenost i visoka razina kvalitete,
 • uključenost lokalne zajednice,
 • osiguranje temeljne kulturne infrastrukture,
 • zaštita, očuvanje i održivo upravljanje kulturnom baštinom,
 • ekonomičnost te
 • kontinuitet u djelovanju predlagatelja programa i projekata.

Prioriteti i ciljevi svakog pojedinog kulturnog i umjetničkog područja definirani su u uvjetima Poziva s uputama za predlagatelje koji su dostupni za preuzimanje na sljedećoj poveznici .

Prihvatljivi prijavitelji:

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnici, udruge, druge fizičke i pravne osobe te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u sljedećim djelatnostima i područjima:

 • muzejske djelatnosti
 • knjižnične djelatnosti
 • potpore izdavanju knjiga
 • potpore inozemnim nakladnicima za objavljivanje prijevoda djela hrvatskih autora
 • izdavanja časopisa i periodičkih elektroničkih publikacija
 • monografija iz područja kulture i umjetnosti
 • književnih manifestacija
 • književnih programa u okviru knjižarske djelatnosti
 • dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti
 • glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti
 • vizualnih umjetnosti
 • interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi
 • kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog)
 • međunarodne kulturne suradnje
 • redovne djelatnosti udruga u kulturi
 • gradnje, rekonstrukcije i opremanja kulturne infrastrukture
 • zaštite i očuvanja kopnene arheološke baštine
 • zaštite i očuvanja podvodne arheološke baštine
 • zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara
 • zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara
 • zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara.

Rok za predaju dokumentacije:

Prijave se podnose u razdoblju od 12. rujna do 12. listopada 2022. godine do 17 sati.

Prijave programa koji se odnose na područja zaštite i očuvanja kopnene i podvodne arheološke baštine, nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara podnose se u razdoblju od 26. rujna do 26. listopada 2022. godine do 17 sati.

Prijave  programa koji se odnose na međunarodnu kulturnu suradnju u 2023. godini prijavljuju se u dva (2) roka: od 12. rujna do 12. listopada 2022. godine te od 17. travnja do 17. svibnja 2023. godine.

Više informacija na poveznici.

 

Povezano