Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu

05.09.2023

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture i medija

Prihvatljivi prijavitelji:

Ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnici, udruge, druge fizičke i pravne osobe te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u područjima muzejske i knjižnične djelatnosti, izdavanja knjiga, objavljivanja prijevoda djela hrvatskih autora kod inozemnih nakladnika, izdavanja časopisa i periodičkih elektroničkih publikacija, monografija iz područja kulture i umjetnosti, književnih manifestacija, književnih programa u okviru knjižarske djelatnosti, dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti, glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti, vizualnih umjetnosti, interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi, kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog), međunarodne kulturne suradnje, redovne djelatnosti udruga u kulturi, gradnje, rekonstrukcije i opremanja kulturne infrastrukture, digitalizacije kulturne baštine, zaštite i očuvanja kopnene arheološke baštine, zaštite i očuvanja podvodne arheološke baštine, zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara, zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara te zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara

 

Rok: Prijave se podnose u razdoblju od 04. rujna do 05. listopada 2023. godine. Iznimno od prethodno navedenog roka, prijave programa koji se odnose na područja zaštite i očuvanja kopnene i podvodne arheološke baštine, nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara podnose se u razdoblju od 2. listopada do 3. studenoga 2023. godine dok se prijedlozi programa koji se odnose na međunarodnu kulturnu suradnju u 2024. godini prijavljuju u 2 roka: od 4. rujna do 5. listopada 2023. godine te od 15. travnja do 16. svibnja 2024. godine.

Link: poveznica

 

 

Povezano