Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu

Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu

22.11.2022

Naziv poziva:

Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu

Nadležno tijelo:

Ministarstvo kulture i medija

Aktivnosti poziva:

Cilj Poziva je pružanje podrške kvalitetnim i inovativnim programima čije aktivnosti potiču i razvijaju sudjelovanje publike u kulturi i umjetnosti. Pod pojmom „razvoja publike“ podrazumijevaju se aktivnosti koje se poduzimaju da bi se, dodatnom potporom, poticalo sudjelovanje u kulturi i umjetnosti, ispunile potrebe i interesi postojeće publike te stvorila nova publika.

Posebno će se vrednovati programi nastali u suradnji više organizacija u kulturi i umjetnosti, programi koji na inovativan način povezuju publiku i različita područja umjetničkog djelovanja, programi koji u razvoju publike koriste digitalne mogućnosti i alate te programi koji se provode u geografski različitim područjima.

Sredstva će se dodjeljivati za programe kojima je cilj razvoj publike u kulturi, a sadržavaju neke od sljedećih programskih aktivnosti:

 1. Jačanje kapaciteta organizacija za razvoj i provođenje  aktivnosti usmjerenih na razvoj publike:
 • stručna i profesionalno vođena istraživanja publike u svrhu definiranja ciljnih skupina,
 • segmentacije publike ili izrade baze rezultata istraživanja dostupne javnosti
 • jačanje kapaciteta organizacije i razmjena znanja kroz edukativne programe usmjerene na razvoj inovativnih i interdisciplinarnih pristupa  publici
 • stvaranje partnerstva među organizacijama u području razvoja publike
 • organizacija, suorganizacija ili pohađanje profesionalnih edukacija u području razvoja publike
 • izrada profesionalnog plana razvoja publike ili strategije u organizacijama uz mentorsko vođenje.
 1. Razvoj programa:
 • programi aktivnog uključivanja publike u umjetnička i kulturnim događanjima u formalnome i  neformalnome okruženju
 • aktivnosti koje sustavno povećavaju pristup i sudjelovanje ranjivih skupina (djeca i mladi,  starija generacija, osobe s invaliditetom, jezične i nacionalne manjine, stanovnici rijetko  naseljenih područja i područja od posebne državne skrbi i sl.) u kulturnim i umjetničkim programima
 • razvoj inovativnih digitalnih sadržaja i modela za interaktivnu komunikaciju s publikom (npr. aplikacije, videoigre, programski kanali ‒  live streaming, digitalne platforme i web stranice sl.) kojima će se povećati vidljivosti kulturnih i umjetničkih programa
 • aktivnosti umrežavanja i stvaranje partnerstva na programima razvoja publike
 • programi osmišljavanja i provedbe suradničkih praksi s ciljem uključivanja šire zajednice u razvoj kulturnih sadržaja.

Prihvatljivi prijavitelji:

Pravo podnošenja prijava na temelju ovog Poziva imaju:

 • samostalni umjetnici
 • umjetničke organizacije
 • ustanove u kulturi
 • udruge
 • pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi
 • ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljiv iznos:

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti za jednogodišnje programe je 20.000,00 kuna

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti za jednogodišnje programe je 70.000,00 kuna

Prihvatljivi troškovi:

Sredstvima ovog Poziva mogu se financirati samo stvarni i prihvatljivi troškovi nastali provođenjem programa.

Prihvatljivi troškovi:

 • honorari voditelja programa razvoja publike te suradnika angažiranih u programu razvoja publike
 • troškovi promotivnih materijala koji se odnose na aktivnosti u okviru ovoga Poziva
 • troškovi smještaja i putni troškovi voditelja programa razvoja publike te suradnika angažiranih u programu razvoja publike
 • troškovi najma prostora za potrebe provedbe aktivnosti u okviru ovoga Poziva nabava tehničke opreme za potrebe provedbe aktivnosti u okviru ovog Poziva.

Rok za predaju dokumentacije:

Prijave se podnose u razdoblju od 21. studenoga do 21. prosinca 2022. godine do 17 sati.

Više informacija na  poveznici.

 

 

Povezano