Javni poziv za predlaganje programa/projekata za Program javnih potreba u kulturi PSŽ 2024.

Javni poziv za predlaganje programa/projekata za Program javnih potreba u kulturi PSŽ 2024.

02.10.2023

Nadležno tijelo: Požeško-slavonska županija

Prihvatljivi prijavitelji: Udruge, umjetničke organizacije, umjetnici te druge pravne i fizičke osobe

Opis: Javne potrebe u kulturi, za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Županije, jesu kulturne djelatnosti, programi i projekti, aktivnosti i manifestacije u kulturi sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22.), a od interesa za opće dobro na području Požeško-slavonske županije, a koji obuhvaćaju osobito:

 • kulturno-umjetnički amaterizam,
 • dramsku i plesnu umjetnost,
 • glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost,
 • književnost,
 • vizualne umjetnosti, dizajn i arhitekturu,
 • interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse,
 • digitalnu umjetnost i
 • audio vizualnu djelatnost

Prihvatljivi troškovi: su oni troškovi neposredno vezani uz provedbu pojedinih aktivnosti predloženog Programa, kao što su:

 • Materijal i usluge za aktivnosti,
 • Troškovi tiskanja, medijskog oglašavanja i promidžbe,
 • Organizacija obrazovnih aktivnosti i okruglih stolova, edukacija,
 • Troškovi nabave opreme nužne za provedbu Programa,
 • Troškovi reprezentacije vezani za organizaciju Programa,
 • Troškovi prijevoza na natjecanja i smotre i smještaja,
 • Troškovi stručnih osoba angažiranih na Programu,
 • Ostali troškovi koji su izravno vezani za provedbu aktivnosti Programa

Iznos: Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom Programu je 150,00€, a najveći iznos po pojedinom Programu je 13.000,00€.

Svaki prijavitelj može prijaviti i ugovoriti najviše dva Programa u okviru ovog Poziva na razdoblje provedbe do 12 mjeseci (od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine)

Rok: 29.10.2023.

Link: poveznica

 

Povezano