Javni poziv za predlaganje programa/projekata za Program javnih potreba u tehničkoj kulturi PSŽ  2024. godini

Javni poziv za predlaganje programa/projekata za Program javnih potreba u tehničkoj kulturi PSŽ  2024. godini

02.10.2023

Nadležno tijelo: Požeško-slavonska županija

Prihvatljivi prijavitelji: Udruge te druge pravne i fizičke osobe

Opis: Javne potrebe u tehničkoj kulturi, za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Županije, jesu programi i projekti udruga tehničke kulture usmjereni na razvitak i promidžbu tehničke kulture, poticanje stvaralačkog rada, popularizaciju tehničkog odgoja i obrazovanja, tehničko opismenjivanje posebno mladih te aktivnosti i manifestacije u tehničkoj kulturi sukladno Zakonu o tehničkoj kulturi (NN 76/93., 11/94. i 38/09), a od interesa za opće dobro na području Požeško-slavonske županije koji obuhvaćaju osobito:

 • poticanje i promicanje tehničke kulture,
 • programe odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina,
 • specifične programe odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina,
 • programe prekvalifikacije i dokvalifikacije djelatnika i programe organizacije inventivnog rada,
 • organiziranje promaknuća tehnoloških inovacija (izložbe, sajmovi i sl.) i
 • nabava opreme i održavanje objekata tehničke kulture od interesa za županiju

Prihvatljivi troškovi: su oni troškovi neposredno vezani uz provedbu pojedinih aktivnosti predloženog Programa, kao što su:

 • materijal i usluge za aktivnosti,
 • troškovi tiskanja, medijskog oglašavanja i promidžbe,
 • organizacija obrazovnih aktivnosti i okruglih stolova, edukacija,
 • troškovi nabave opreme nužne za provedbu Programa,
 • troškovi reprezentacije vezani za organizaciju Programa,
 • troškovi prijevoza na natjecanja i smotre i smještaja,
 • troškovi stručnih osoba angažiranih na Programu,
 • ostali troškovi koji su izravno vezani za provedbu aktivnosti Programa.

Iznos: Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom Programu je 150,00€, a najveći iznos po pojedinom Programu je 2.500,00€.

Svaki prijavitelj može prijaviti i ugovoriti najviše dva Programa u okviru ovog Poziva na razdoblje provedbe do 12 mjeseci (od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine)

Rok: 29.10.2023.

Link: poveznica

 

 

Povezano

Obrtna sredstva SP ZPP

Obrtna sredstva SP ZPP

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede stavlja na raspolaganje poljoprivrednicima novi financijski instrument „Obrtna...