Javni poziv za prijavu subjekata malog gospodarstva iz sektora turizma za dodjelu bespovratnih sredstava za 2021. godinu

Javni poziv za prijavu subjekata malog gospodarstva iz sektora turizma za dodjelu bespovratnih sredstava za 2021. godinu

13.07.2021

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma i sporta

Prihvatljivi prijavitelji: turističke agencije koje su u 2020. godini pretrpjele pad poslovnih prihoda u odnosu na 2019. godinu od najmanje 75% i koje su subjekti malog gospodarstva (srednja, mala i mikro trgovačka društva izvan javnog sektora i obrti).

Ukupan iznos potpore: ne može biti veći od 10.000 kuna po prosječnom broju zaposlenih na godišnjoj razini turističke agencije. Jednom korisniku  može se odobriti, temeljem Javnog poziva, samo jedna potpora

Potpore se odobravaju za slijedeće prihvatljive troškove:

  • trošak najma, zakupa odnosno koncesijske naknade, pričuve poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost,
  • trošak električne energije, vode uz pripadajuće naknade, plin, troškovi vezani uz  korištenje toplinske mreže,
  • trošak odvoza komunalnog otpada,
  • trošak komunalne naknade,
  • trošak direktne spomeničke rente,
  • pristojba HRT-a, mjesečna naknada za javno korištenje glazbe (ZAMP),
  • trošak interneta, fiksne i mobilne telefonske linije,
  • trošak usluge knjigovodstvenog servisa,
  • trošak održavanja informacijskog sustava,
  • trošak povrata sredstava (avansa) putnicima koji su uplatili svoja putovanja,

 

Podnošenje prijava na Poziv: do 30.07.2021.

Više informacija dostupno je na:  poveznica

Kontakt: lo-ra@pozega.hr

 

Povezano

Natječaj za donacije 2024. godinu

Natječaj za donacije 2024. godinu

Prihvatljivi prijavitelj: Neprofitne organizacije koje na području Republike Hrvatske rade za dobrobit djece Opća pravila i temeljne smjernice za prijavu „RTL pomaže djeci” pomaže isključi...