Javni poziv za program Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo za 2022.

Javni poziv za program Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo za 2022.

11.04.2022

Nadležno tijelo:
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Prihvatljivi prijavitelj:
Korisnici bespovratnih sredstava ovog programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge), te fizičke osobe.

Prihvatljiv iznos:
Za provedbu Programa osiguran je iznos od 2.000.000 kuna.

Aktivnosti projekta:
Programom “Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ dodjeljuju se bespovratna sredstava namijenjena poticanju ciljanih programa obrazovanja za obrtništvo koji osiguravaju kvalitetne i motivirane kadrove u svrhu jačanja konkurentnosti, poticanja produktivnosti, te rasta i razvoja obrtništva.

Prihvatljivi troškovi:
Bespovratna sredstva namijenjena su sufinanciranju troškova nastalih tijekom 2020., 2021. i 2022. s osnove:

 • stjecanja obrazovanja za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su definirana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08)
 • stjecanja osposobljenosti za zanimanje pogrebnik
 • polaganja naučničkog ispita
 • stjecanja osnovnih znanja o poučavanju učenika
 • ishođenja/obnove dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja.

Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za: 

 • polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik
 • pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti
 • polaganje majstorskog ispita
 • pripremu za polaganje majstorskog ispita
 • prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO)
 • polaganje naučničkog ispita
 • polaganje ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju
 • završetak Programa stjecanja osnovnog znanja o poučavanju učenika za mentore u gospodarstva
 • ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja

Rok za predaju dokumentacije:  prijave se zaprimaju od 11.4. do 31.10.2022.

Više informacija na:  poveznica

 

Povezano

HEP – Natječaj za donacije 2024.

HEP – Natječaj za donacije 2024.

Predmet Natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja: Mladi - odgojno-obrazovni projekti/programi; sportske aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade...