Javni poziv za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2024. godinu

Javni poziv za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2024. godinu

02.02.2024

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Cilj Programa jest jačanje prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine kroz gospodarsku, socijalnu i demografsku revitalizaciju pograničnog područja te pružanje potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini

Prihvatljivi prijavitelji:

 • jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i /ili javne ustanove i javna poduzeća čiji su JLRS osnivači u Republici Hrvatskoj na području Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Brodsko-posavske, Vukovarsko-srijemske, Bjelovarsko-bilogorske, Požeško[1]slavonske, Osječko-baranjske i Zagrebačke županije.
 • jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i/ili javne ustanove i javna poduzeća čiji su JLRS osnivači u Bosni i Hercegovini (Zapadnohercegovačka, Hercegbosanska, Posavska, Hercegovačko-neretvanska županija, Županija Središnja Bosna, Zeničko-dobojska županija, Tuzlanska županija, Sarajevska županija, Banja Luka, Derventa, Prijedor, Bosanski Brod i Brčko distrikt).
 • pravne osobe neprofitne naravi registrirane na programskom području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine

PODRUČJA ULAGANJA:

Prioritet 1. Prekogranično umrežavanje i jačanje kapaciteta:

 • Programi stručne i praktične edukacije s posebnim naglaskom na edukacije iz područja pripreme i provedbe europskih projekata i programa Europske unije
 • Izrada studija i projektno-tehničke dokumentacije za projekte od značaja za lokalni i regionalni razvoj
 • Organizacija studijskih posjeta s ciljem prekograničnog umrežavanja te razmjene znanja i iskustava u regionalnom razvoju i provedbi razvojnih projekata
 • Nabava opreme
 • Manji infrastrukturni radovi

Prioritet 2. Investicijski projekti:

 • Infrastrukturni radovi koji doprinose lokalnom i regionalnom razvoju
 • Nabava opreme za projekte koji doprinose lokalnom i regionalnom razvoju

Tematsko područje projektnog prijedloga može biti kulturne, društvene, javne, komunalne, socijalne, okolišne ili gospodarske namjene, a njegovom provedbom će se doprinijeti povećanju kvalitete života i standardu usluga u lokalnoj zajednici, gospodarskom oporavku te jačanju konkurentnosti i ostvarenja vlastitih razvojnih potencijala.

Financiranje projekata:

 • Planirana sredstva za Prioritet 1 iznose ukupno: 2.145.677,00 eura. – Vrijednost financiranja Ministarstva po projektu unutar Prioritet 1 iznosi od 10.000.00 eura do najviše 50.000,00 eura.
 • Planirana sredstva za Prioritet 2 iznose ukupno 1.000.000,00 eura. – Vrijednost financiranja Ministarstva po projektu unutar Prioriteta 2 iznosi od 50.000,00 eura do najviše 300.000,00 eura.

Prihvatljivi troškovi su:

 • trošak vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom (ugovor o djelu nije prihvatljiv trošak)
 • trošak promidžbe/vidljivosti projekta;
 • trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije (isključivo za prioritetno područje ulaganja 1 ukoliko isti nije jedini trošak projekta);
 • troškovi opremanja;
 • trošak izvođenja radova i nadzora gradnje;
 • troškovi vanjskih pružatelja usluga

Troškovi provedbe projekta su prihvatljivi u razdoblju od 01. siječnja 2024. do 30. studenog 2024. godine.

Neprihvatljivi troškovi su:

 • trošak plaće i ostalih naknada djelatnika institucije projektnog partnera;
 • trošak rabljene opreme;
 • ugovor o djelu;
 • dugovi ili naknade za gubitke ili dugovanja;
 • dugovanja za kamate i rate odobrenih kredita;
 • stavke već financirane iz drugih izvora;
 • gubitci na tečajnim razlikama;
 • trošak PDV-a;
 • troškovi amortizacije;
 • leasing;
 • jamstva;
 • trošak službenih putovanja (dnevnice)

Rok za podnošenje projektnog prijedloga: od 01. veljače 2024. godine do 01. ožujka 2024. godine (do 15:00 sati).

Više o pozivu: poveznica

 

 

Povezano

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Cilj: Jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacij...