Javni poziv za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije za 2022. godinu

Javni poziv za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije za 2022. godinu

09.03.2022

Nadležno tijelo:
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Prijavitelj:

  • jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave i/ili javne ustanove i javna poduzeća čiji su JLRS osnivači u Republici Hrvatskoj na području Brodsko-posavske, Vukovarsko-srijemske, Požeško-slavonske i Osječko-baranjske županije,
  • pravne osobe neprofitne naravi registrirane na programskom području Republike Hrvatske koje služe za zadovoljenje socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih potreba,
  • jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave i/ili javne ustanove i javna poduzeća čiji su JLRS osnivači u Republici Srbiji na području autonomne pokrajine Vojvodine i grada Beograda,
  • pravne osobe neprofitne naravi registrirane u Republici Srbiji na području autonomne pokrajine Vojvodine i grada Beograda čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti i koje su se opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske ili pravnim poretkom matične države, a upisane su u Registar ili drugu odgovarajuću Evidenciju organizacija matične države.

Prihvatljiv iznos:

  • program je predvidio 2.000.000 kuna za  prihvatljiva područja ulaganja i prihvatljive aktivnosti,
  • vrijednost financiranja Ministarstva, po Projektu, u prihvatljivom području ulaganja iznosi od 20.000 kuna do 200.000 kuna.

Prihvatljive aktivnosti:

  • upravljanje projektom,
  • troškove promidžbe/vidljivosti projekta,
  • opremanje, izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljive tematske infrastrukture socijalna/društvena, javna, komunalna, zaštita okoliša, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije, gospodarska, kulturna),
  • tematska područja suradnje (kultura, obrazovanje i znanost, šport, turizam, edukacije iz područja pripreme i provedbe projekata iz EU fondova i ostala područja društvenih djelatnosti).

Rok za predaju dokumentacije: 07.04.2022. godine

Više informacija dostupno je na: poveznica

Kontakt: lo-ra@pozega.hr

Povezano

Natječaj za donacije 2024. godinu

Natječaj za donacije 2024. godinu

Prihvatljivi prijavitelj: Neprofitne organizacije koje na području Republike Hrvatske rade za dobrobit djece Opća pravila i temeljne smjernice za prijavu „RTL pomaže djeci” pomaže isključi...