Javni poziv za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije za 2023. godinu

Javni poziv za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije za 2023. godinu

06.04.2023

Nadležno tijelo:
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Prijavitelj:

 • jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i/ili javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su JLRS osnivači u Republici Hrvatskoj na području Brodsko-posavske, Vukovarsko-srijemske, Požeško-slavonske i Osječko-baranjske županije,
 • pravnim osobama neprofitne naravi registriranim na programskom području Republike Hrvatske koje služe za zadovoljenje socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih potreba,
 • jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i/ili javnim ustanovama  i javnim poduzećima čiji su JLRS osnivači u Republici Srbiji na području autonomne pokrajine Vojvodine i grada Beograda,
 • pravnim osobama neprofitne naravi registriranim u Republici Srbiji na području autonomne pokrajine Vojvodine i grada Beograda čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti i koje su se opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske ili pravnim poretkom matične države, a upisane su u Registar ili drugu odgovarajuću Evidenciju organizacija matične države

Prihvatljiv iznos:  po projektu iznosi od 5.000 eura do 30.000 eura

 Prihvatljive aktivnosti:

 • Upravljanje projektom,
 • Promidžba projekta,
 • Aktivnosti vezane za nabavku opreme,
 • Aktivnosti vezane za korištenje vanjskih pružatelja usluga,
 • Aktivnosti vezane za ulaganja u infrastrukturu i radove.

Prihvatljivi troškovi su:

 • trošak upravljanja projektom,
 • trošak promidžbe/vidljivosti projekta,
 • trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije (ukoliko isti nije jedini trošak projekta),
 • troškovi opremanja,
 • trošak izvođenja radova i nadzora gradnje,
 • troškovi vanjskih pružatelja usluga (npr. troškovi organizacije događaja u prihvatljivim tematskim područjima suradnje – trošak studijskih putovanja)

 Rok za predaju dokumentacije: 05.05.2023. (do 16:00 sati)

Više informacija dostupno je na: poveznici.

Kontakt: lo-ra@pozega.hr

Povezano

HEP – Natječaj za donacije 2024.

HEP – Natječaj za donacije 2024.

Predmet Natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja: Mladi - odgojno-obrazovni projekti/programi; sportske aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade...