Javni poziv za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije za 2024. godinu

Javni poziv za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije za 2024. godinu

02.02.2024

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Prihvatljivi prijavitelji:

– jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i/ili javne ustanove i javna poduzeća čiji su JLRS osnivači u Republici Hrvatskoj na području Brodsko-posavske, Vukovarsko-srijemske, Požeško-slavonske i Osječko-baranjske županije.

– pravne osobe neprofitne naravi registrirane na programskom području Republike Hrvatske koje služe za zadovoljenje socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih potreba.

– jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS)/Pokrajinske vlade Vojvodine i/ili javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su JLRS/Pokrajinska vlada Vojvodine osnivači u Republici Srbiji na području autonomne pokrajine Vojvodine i grada Beograda

– pravne osobe neprofitne naravi registrirane u Republici Srbiji na području autonomne pokrajine Vojvodine i grada Beograda čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti i koje su se opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske ili pravnim poretkom matične države, a upisane su u Registar ili drugu odgovarajuću Evidenciju organizacija matične države.

PODRUČJA ULAGANJA:

Program se sastoji od slijedećih područja ulaganja:

Prioritet 1. Prekogranično umrežavanje i jačanje kapaciteta:

 • Programi stručne i praktične edukacije s posebnim naglaskom na edukacije iz područja pripreme i provedbe europskih projekata i programa Europske unije
 • Izrada studija i projektno-tehničke dokumentacije za projekte od značaja za lokalni i regionalni razvoj
 • Organizacija studijskih posjeta s ciljem prekograničnog umrežavanja te razmjene znanja i iskustava u regionalnom razvoju i provedbi razvojnih projekata
 • Nabava opreme
 • Manji infrastrukturni radovi

Prioritet 2. Investicijski projekti:

 • Infrastrukturni radovi koji doprinose lokalnom i regionalnom razvoju
 • Nabava opreme za projekte koji doprinose lokalnom i regionalnom razvoju

Tematsko područje projektnog prijedloga može biti kulturne, društvene, javne, komunalne, socijalne, okolišne ili gospodarske namjene

Financiranje projekata:

 • Planirana sredstva za Prioritet 1 iznose ukupno: 1.000.000,00 eura. – Vrijednost financiranja Ministarstva po projektu unutar Prioritet 1 iznosi od 10.000.00 eura do najviše 50.000,00 eura.
 • Planirana sredstva za Prioritet 2 iznose ukupno 500.000,00,00 eura. – Vrijednost financiranja Ministarstva po projektu unutar Prioriteta 2 iznosi od 50.000,00 eura do najviše 150.000,00 eura.

 Prihvatljivi troškovi su:

 • trošak vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom (ugovor o djelu nije prihvatljiv trošak)
 • trošak promidžbe/vidljivosti projekta;
 • trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije (isključivo za prioritetno područje ulaganja 1 ukoliko isti nije jedini trošak projekta);
 • troškovi opremanja;
 • trošak izvođenja radova i nadzora gradnje;
 • troškovi vanjskih pružatelja usluga

Troškovi provedbe projekta su prihvatljivi u razdoblju od 01. siječnja 2024. do 30. studenog 2024. godine.

Neprihvatljivi troškovi su:

 • trošak plaće i ostalih naknada djelatnika institucije projektnog partnera;
 • trošak rabljene opreme;
 • ugovor o djelu;
 • dugovi ili naknade za gubitke ili dugovanja;
 • dugovanja za kamate i rate odobrenih kredita;
 • stavke već financirane iz drugih izvora;
 • gubitci na tečajnim razlikama;
 • trošak PDV-a;
 • troškovi amortizacije;
 • leasing;
 • jamstva;
 • trošak službenih putovanja (dnevnice)

 Rok za podnošenje projektnog prijedloga:

 Podnositelji podnose projektni prijedlog od 01. veljače 2024. godine do najkasnije 01. ožujka 2024. godine (do 15:00 sati).

Više o pozivu: poveznica

 

 

Povezano

HEP – Natječaj za donacije 2024.

HEP – Natječaj za donacije 2024.

Predmet Natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja: Mladi - odgojno-obrazovni projekti/programi; sportske aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade...