Javni poziv za programe razvoja novih kulturnih i edukativnih sadržaja i digitalne prilagodbe u 2021. godini

Javni poziv za programe razvoja novih kulturnih i edukativnih sadržaja i digitalne prilagodbe u 2021. godini

05.07.2021

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture i medija

Prihvatljivi prijavitelji:

 • samostalni umjetnici
 • nezavisni profesionalci koji su članovi strukovnih udruga u području kulture i umjetnosti
 • umjetničke organizacije koje angažiraju samostalne umjetnike i nezavisne profesionalce
 • strukovne udruge u području kulture za programe samostalnih umjetnika i nezavisnih profesionalaca

Financirat će se programi u sljedećim iznosima:

 • 10.000,00  – 30.000,00 kn za programe koje prijavljuju samostalni umjetnici i nezavisni profesionalci u području kulture i umjetnosti
 • 30.000,00 – 100.000,00 kn za programe koje prijavljuju umjetničke organizacije i strukovne udruge

Prihvatljivi troškovi:

 • trošak honorara samostalnih umjetnika i nezavisnih profesionalaca za realizaciju programa (najmanje 60% odobrenog iznosa što će se morati prikazati u izvješću o realizaciji)
 • trošak ostalih autorskih honorara za realizaciju programa
 • do 30% udjela u plaći umjetnika uključenog u program i zaposlenog kod prijavitelja (umjetničke organizacije ili strukovne udruge)
 • troškovi elektroničke prilagodbe i distribucije umjetničkog sadržaja
 • do 30% indirektnih troškova programa (najam prostora i opreme, prijevoz, režijski troškovi i dr.)

Rok za prijavu na Javni poziv:  29.07.2021.

Više informacija dostupno je na:  poveznica

Kontakt: lo-ra@pozega.hr

Povezano