Javni poziv za projekt ZelEn

Javni poziv za projekt ZelEn

07.04.2022

Nadležno tijelo:
Hrvatska elektroprivreda d.d.

Aktivnosti projekta:
Predmet javnog poziva je donacija izvedbe projekata iz područja energetske učinkovitosti i/ili projekata obnovljivih izvora energije integriranih u građevine te sustavnog gospodarenja energijom.

Prihvatljivi Prijavitelji:
Sudionici natječaja mogu biti isključivo registrirane institucije ili ustanove javnog sektora sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, osnovane za trajno obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja, znanosti, kulture, informiranja, sporta, tjelesne kulture, tehničke kulture, skrbi o djeci, zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o invalidima, i u kojima vlasnik/osnivač ne obavlja djelatnost radi stjecanja dobiti.

Prijavitelji moraju posjedovati projektnu dokumentaciju za izvedbu energetske učinkovitosti i uvođenja obnovljivih izvora energije sa sveobuhvatnim troškovnicima i projektantskom procjenom investicije.

Prednost imaju ustanove i projekti koji zadovoljavaju veći broj kriterija u nastavku:

  • cjelodnevni režim rada,
  • cjelogodišnji režim rada (12 mjeseci u godini),
  • projekti koji imaju sveobuhvatne mjere energetske učinkovitosti (više različitih područja primjene mjera energetske učinkovitosti – građevinske, termotehničke i elektro),
  • projekti za uvođenje obnovljivih izvora energije intregriranih u građevinu,
  • veći broj korisnika objekta
  • manji odnos investicijskih ulaganja i energetskih ušteda (iskazanih u jedinici kn s PDV/kWh energetskih ušteda)

Prihvatljiv iznos:
1.000.000,00kn

Rok za predaju dokumentacije:
Javni poziv otvoren je do 15. travnja 2022.god. do 14:00 sati

Više informacija dostupno je napoveznica

 

Povezano

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Cilj: Jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacij...