Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila (EnU-4/22)

Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila (EnU-4/22)

21.06.2022

Naziv poziva:

Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila (EnU-4/22)

Nadležno tijelo:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Aktivnosti poziva:

Cilj Poziva je povećanje udjela broja registriranih energetski učinkovitih vozila u ukupnom broju vozila registriranih u Republici Hrvatskoj za O, 1 %. Procjenjuje se da će se provedbom Poziva registrirati 1.840 novih energetski učinkovitih vozila. Očekivani učinci provedbe Poziva su ušteda energije od 0,02789 PJ i smanjenje emisije C02 od 2.508,76 t C02.

Prihvatljivi prijavitelji:

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su:

1. Punoljetne fizičke osobe (građani) koje imaju prebivalište na području Republike Hrvatske,

2. Fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja), trgovačka društva i ustanove izvan javnog sektora, vjerske zajednice te neprofitne organizacije, osim udruga i zadruga koje:

– imaju sjedište na području Republike Hrvatske,

-nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,

– nemaju poslovne račune u blokadi,

– ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu dodjele de minimis potpora u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, ne odnosi se na vjerske zajednice i neprofitne organizacije.

Prihvatljiv iznos:

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 103.300.000,00 kuna.

Prihvatljivi troškovi:

Opravdani trošak po ovom Pozivu je isključivo trošak kupnje vozila, koji može nastati kupnjom radi stjecanja vlasništva ili financijskim leasingom najranije na dan podnošenja prijave na ovaj Poziv.  Fondu opravdani troškovi su troškovi kupnje marke i modela vozila iz baze dostupnih vozila nastali nakon objave Javnog poziva kod prodajnog mjesta koje je izvršilo prijavu krajnjeg korisnika na Javni poziv Fonda za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila.

Rok za predaju dokumentacije:

Prijava na Poziv započinje 27. lipnja 2022. godine u 8:00 sati, a traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Više informacija možete pronaći na poveznici.

Povezano

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Cilj: Jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacij...