Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru (EnU-5/22).

Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru (EnU-5/22).

21.06.2022

Naziv poziva:

Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru (EnU-5/22).

Nadležno tijelo:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Aktivnosti poziva:

Cilj Poziva je povećanje udjela broja registriranih energetski učinkovitih vozila u ukupnom broju vozila registriranih u Republici Hrvatskoj za 0,01 %. Procjenjuje se da će se provedbom Poziva registrirati 90 novih energetski učinkovitih vozila. Očekivani učinci provedbe Poziva su ušteda energije od 0,00134 PJ i smanjenje emisije C02 od 121,43 tC02.

Energetski učinkovitim vozilima smatraju se:

  1. Električni bicikli
  2. Vozila kategorija L 1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 na električni pogon
  3. Vozila kategorije M1 na električni, plug-in hibridni pogon ili pogon na vodik
  4. Vozila kategorija M2, M3, N1, N2, N3 na električni, plug-in hibridni pogon, pogon na stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP) ili na vodik

Prihvatljivi prijavitelji:

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, javne ustanove, trgovačka društva u javnom sektoru, proračunski i izvanproračunski korisnici te ostali pravni subjekti (osim udruga) koji:

  • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
  • su javni naručitelji i naručitelji u smislu propisa kojima se uređuje javna nabava,
  • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
  • nemaju poslovne račune u blokadi,
  • ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu dodjele de minimis potpora u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, u slučaju kada je primjenjiva.

Prihvatljiv iznos:

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 5.000.000,00 kuna. Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem sredstava pomoći, subvencija i donacija kako slijedi do 40% opravdanih troškova, odnosno najviše 400.000,00 kuna, uz ograničenja po pojedinačnom vozilu.

Prihvatljivi troškovi:

Opravdani trošak po ovom Pozivu je isključivo trošak kupnje vozila, koji može nastati kupnjom radi stjecanja vlasništva ili financijskim leasingom temeljem provedenog postupka nabave koji može započeti najranije na dan objave Poziva. Opravdani trošak kupnje vozila ne može iznositi više od srednje vrijednosti troška kupnje vozila iskazanog u informativnim ponudama koje se dostavljaju u sklopu prijave.

Rok za predaju dokumentacije:

Prijava na Poziv započinje 21. lipnja 2022. godine od 9:00 sati, a traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Više informacija na poveznici

 

Povezano