Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja vezanim za Domovinski rat u 2024. godini

Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja vezanim za Domovinski rat u 2024. godini

31.01.2024

Nadležno tijelo: Ministarstvo hrvatskih branitelja

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja vezanim za Domovinski rat sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini.

Spomen-obilježja vezanim za Domovinski rat na području Republike Hrvatske čija će izgradnja odnosno postavljanje ili uređenje biti sufinancirani sredstvima Državnog proračuna u 2024. godini jesu:

  • arhitektonsko, kiparsko ili drugo djelo, reljef, spomen-ploča, spomenik, građevina ili drugi objekt, sve primjerene estetske vrijednosti,
  • spomen-soba, spomen-kuća ili spomen-dom te spomen-područje sve primjerene estetske vrijednosti,
  • stroj, prijevozno sredstvo, vojna tehnika i slično, koje je izvan redovne uporabe, a koje se postavlja u prostor.

Zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja po Javnom pozivu mogu podnijeti udruge iz Domovinskog rata i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

Uvjeti za udruge:

upisane su u Registar udruga Republike Hrvatske i djeluju na području Republike Hrvatske najmanje jednu godinu te imaju uredno financijsko poslovanje (udruga/ogranak/podružnica ili dr. koje nemaju pravnu osobnost ne mogu biti prijavitelji na ovaj Javni poziv),

provode djelatnosti usmjerene potrebama zajednice,

svojim programima, kao i svojom sveukupnom djelatnošću promiču ostvarenje najviših vrednota ustavnog poretka i čuvaju moralni dignitet hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske koji su sudjelovali u obrani Republike Hrvatske od velikosrpske agresije,

opravdala je namjenski utrošak prethodno odobrenih sredstava s naslova Ministarstva hrvatskih branitelja (osim aktivnosti koje su u tijeku).

Ukoliko je nositelj izgradnje drugi pravni subjekt, udruge iz Domovinskog rata koje podnose zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja, moraju dokazati partnerstvo s nositeljem izgradnje spomen-obilježja (obostrano potpisan sporazum o suradnji s nositeljem izgradnje ili drugi odgovarajući dokument).

Uvjeti za jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave:

imaju pravnu osobnost na području Republike Hrvatske,

u proračunu za tekuću godinu imaju planiran dio sredstava za izgradnju, postavljanje ili uređenje spomen-obilježja,

opravdale su namjenski utrošak prethodno odobrenih sredstava s naslova Ministarstva hrvatskih branitelja (osim aktivnosti koje su u tijeku).

Jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave koje podnose zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja moraju dokazati partnerstvo s najmanje jednom udrugom iz Domovinskog rata koja na njezinom području djeluje minimalno godinu dana (obostrano potpisan sporazum o suradnji ili drugi odgovarajući dokument).

Prilikom ocjenjivanja pristiglih zahtjeva koji zadovoljavaju uvjete iz Javnog poziva Povjerenstvo za vrednovanje ocjenjuje:

  • oblikovno-estetsku kvalitetu rješenja,
  • primjerenost i jasnoću prikaza rješenja,
  • prostorni koncept rješenja u odnosu na prostor u koji se planira postaviti
  • te ekonomičnost rješenja.

Javni poziv otvoren je od 30. siječnja 2024. godine do 29. ožujka 2024. godine.

Link: poveznica

Povezano

HEP – Natječaj za donacije 2024.

HEP – Natječaj za donacije 2024.

Predmet Natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja: Mladi - odgojno-obrazovni projekti/programi; sportske aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade...