Javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru (EnU-5/21)

Javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru (EnU-5/21)

08.07.2021

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, javne ustanove, trgovačka društva u javnom sektoru, proračunski i izvanproračunski korisnici te ostali pravni subjekti (osim udruga) sa sjedištem na području Republike Hrvatske te predstavljaju javne naručitelje

Ukupna vrijednost poziva: 15.000.000,00 kn

Prihvatljivi iznos:

  • do 80% opravdanih troškova, odnosno najviše 2.000.000,00 kuna korisnicima koji su javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima ili parkovima prirode, isključivo za kupnju turističkih vozila na električni pogon
  • do 40% opravdanih troškova, odnosno najviše 400.000,00 kuna svim ostalim korisnicima uz ograničenja po pojedinačnom vozilu

Prihvatljive aktivnosti:

dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila. Energetski učinkovitim vozilima čija se kupnja potiče u sklopu provedbe Poziva smatraju se:

  1. električni bicikli
  2. turistička vozila na električni pogon
  3. vozila kategorija L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 na električni pogon
  4. vozila kategorije M1 na električni, plug-in hibridni pogon ili pogon na vodik
  5. vozila kategorija M2, M3, N1, N2, N3 na električni, plug-in hibridni pogon, pogon na stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP) ili na vodik

Podnošenje prijava na Poziv: započinje 15. srpnja 2021. godine u 9:00 sati. Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava

Više informacija dostupno je na:  poveznica

Kontakt: lo-ra@pozega.hr

Povezano

Natječaj za donacije 2024. godinu

Natječaj za donacije 2024. godinu

Prihvatljivi prijavitelj: Neprofitne organizacije koje na području Republike Hrvatske rade za dobrobit djece Opća pravila i temeljne smjernice za prijavu „RTL pomaže djeci” pomaže isključi...