Javni poziv za sufinanciranje organiziranog nastupa ili natjecanja hrvatskih gospodarstvenika na velikim međunarodnim događanjima u inozemstvu i sufinanciranje organiziranja velikih međunarodnih događanja u Republici Hrvatskoj u 2023. godini

Javni poziv za sufinanciranje organiziranog nastupa ili natjecanja hrvatskih gospodarstvenika na velikim međunarodnim događanjima u inozemstvu i sufinanciranje organiziranja velikih međunarodnih događanja u Republici Hrvatskoj u 2023. godini

21.04.2023

Nadležno tijelo:

Ministarstvo poljoprivrede

Prijavitelj:

Regionalne organizacije, savezi i komore koje po posebnim propisima zastupaju proizvođače u sektorima poljoprivrede, prehrambene industrije, ribarstva i akvakulture ili su osnovane/i po posebnim propisima u svrhu promocije proizvođača u sektoru poljoprivrede, ribarstva i akvakulture, ili udruženja i savezi koji su članovi ili su osnovane/i po posebnim propisima u svrhu promocije proizvođača u sektoru poljoprivrede, ribarstva i akvakulture, ili udruženja i savezi koji su članovi međunarodnih priznatih organizacija i imaju isključivu nadležnost na određenom području u zastupanja svojih članova

Prihvatljivi troškovi:

 • troškovi najma i uređenja izložbeno-prodajnog prostora za potrebe organiziranog nastupa ili natjecanja na velikom međunarodnom događanju,
 • troškovi prijevoza i smještaja stručnjaka koje sudjeluju na velikim međunarodnim događanjima izuzev proizvođača,
 • troškovi izrade kataloga i promidžbenog materijala za potrebe velikog međunarodnog događanja,
 • troškovi oglašavanja,
 • troškovi kotizacije i slanja uzoraka na međunarodna i svjetska ocjenjivanja,
 • PDV je prihvatljiv trošak u slučaju kada podnositelj nije obveznik plaćanja PDV (nepovrativ PDV smatra se prihvatljivim troškom, dok se PDV za koji poduzetnik može ostvariti povrat smatra neprihvatljivim troškom).

Velika međunarodna događanja trebaju zadovoljiti sljedeće uvjete:

 • pripadaju kategorijama međunarodni sajmovi ili međunarodna natjecanja proizvođača u sektorima poljoprivrede, prehrambene industrije, ribarstva i akvakulture,
 • organiziraju se tradicionalno i kontinuirano u razdoblju više od 5 godina i odnose se na poljoprivredu, prehrambenu industriju, ribarstvo i akvakulturu,
 • prema službenim dokumentacijama, imaju prosječno više od 200 izlagača ili natjecatelja u posljednje 3 godine,
 • prema službenim dokumentacijama, imaju više od 20 zemalja izlagača ili natjecatelja godišnje,
 • imaju kontinuiran interes hrvatskih gospodarstvenika za sudjelovanjem što se dokazuje popisima broja izlagača ili natjecatelja iz Hrvatske kojih prosječno u posljednjih 5 godina nije manje od 10.

Sredstva za dodjelu potpore po ovom Javnom pozivu iznose 600.000 eura. Financijska potpora se dodjeljuje kao bespovratna sredstva za pokriće dijela troškova organizacije nastupa ili natjecanja na međunarodnim sajmovima u inozemstvu i organizacije velikih međunarodnih događanja u Republici Hrvatskoj u 2023. godini.

Korisnik može ostvariti pravo na potporu najviše za tri međunarodna događanja godišnje, ukupno najviše do 100.000 eura po događanju. Za svako događanje je potrebno dostaviti posebnu prijavu za potporu. Intenzitet potpore je maksimalno 50% ukupnog iznosa prihvatljivog troška za provedbu tražene aktivnosti.

Prijave se podnose preporučenom poštom s povratnicom ili osobno u pisarnicu Ministarstva na adresu: Ministarstvo Poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Prijava za potporu putem Javnog poziva za sufinanciranje organiziranog nastupa ili natjecanja hrvatskih gospodarstvenika na velikim međunarodnim događanjima u inozemstvu i sufinanciranje organiziranja velikih međunarodnih događanja u Republici Hrvatskoj u 2023. godini“. Kompletne prijave sa svom potrebnom dokumentacijom je obavezno potrebno poslati i elektroničkom poštom na adresu organizacija.skupova@mps.hr.

Rok za podnošenja prijava je do 28. travnja 2023. godine.

Više informacija dostupno je na: poveznica

Kontakt: lo-ra@pozega.hr

 

 

Povezano

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Cilj: Jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacij...